سخنی از بزرگان...

صورتک های ژاپنی در دنیای آنلاین

صورتک های ژاپنی در دنیای آنلاین
مدیر ارشد رایشمند

صورتک های ژاپنی درواقع شکلی از بیان در دنیای آنلاین با استفاده از حالت های صورت اند. به طور خلاصه نوعی شکلک محسوب می شوند. این صورتک ها به وسیله کاربران اینترنت در ژاپن ابداع شدند و البته منعکس کننده ویژگی ها و تمایزات فرهنگی خود ژاپنی ها هم هستند. این صورتک ها به سرعت به یک شیوه بیانی مشترک آنلاین در سراسر جهان تبدیل شدند.
(^_^) - لبخند مرد
(^.^) - لبخند زن
(^L^) یا (^(^) - شاد
(-_-) - لبخند مرموز
(^o^) - خنده با صدای بلند
(^_^;) - خنده برای پوشاندن عصبانیت
(^_^)/ - سلام با تکان دادن دست
(;_;)/ - خداحافظی با تکان دادن دست
(^_~) یا (^_-) - چشمک
(*^o^*) یا (*^.^*) - هیجان زدگی
(^_^)/ - بیان خوشحالی زیاد
(;_;) یا  (~~>.<~~)- گریه
(>.<) یا (>_<) - خشم
(v_v) - قیافه ناگویا
(^o^;> - ببخشید؟
(*^_^*) - سرخ شدن (یا کمرویی)
(^_^;;;) - شرمنده (یا با عرق سرد(
(?_?) - سردرگم (و یا متعجب)
(!_!) یا (o_o) - شوکه
(*_*) - وحشت زده (و یا عاشق)
(=_=)~ - خواب آلود
(u_u) - خواب
(@_@) - حیرت زده، گیج
'=o-o=/' – عینک داشتن
m(_)m - تعظیم از روی فروتنی یا عذرخواهی

Print
341 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x