سخنی از بزرگان...

شعر انگلیسی سرباز زمانه به همراه معنی

شعر انگلیسی سرباز زمانه به همراه معنی
مدیر ارشد رایشمند

soldier of fortune

سرباز زمانه 

( سربازي كه به دنبال كسب نام و ثروت است )

I have often told you stories

من اغلب براي تو داستان هايي گفته ام 

about the way

درباره ي راهي كه 

I lived the life of a drifter

مثل يك انسان يب هدف زندگيم را پيش بردم

waiting for the day

منتظر روزي بودم

when i'd take your hand and sing you songs 

كه دستت را در دستانم بگيرم و برايت شعر بخوانم

then maybe you would say

آنوقت ممكن است تو بگويي 

come lay with me and love me

بيا در كنارم دراز بكش و به من عشق بورز

and I would surly stay

و من مطمئنآ چنين خواهم كرد ( در كنارت خواهم ماند )

but I feel i'm growing older 

اما احساس مي كنم كه دارم پير مي شوم

and the songs that I have song

و تمام آوازهايي كه خوانده ام

echo in the distance

به مسير هاي دوري انعكاس مي يابد

like the sound 

مانند صدايي 

of a windmill going round

كه بر اثر چرخش آسياب بادي بوجود مي آيد

guess i'll always be 

حدس ميزنم كه من هميشه 

a soldier of fortune

يك سربازه زمانه خواهم بود

many times i've been a traveler

مدت هاي زيادي است كه من يك مسافر بودم

I looked for something new

بدنبال چيز جديدي ميگشتم

in days of old when nights were cold

در روزهاي قديمي كه شبها سرد بودند

I wandered without you

من بدون تو پرسه زدم

but those days i thought my eyes 

اما آن روزها من فكر كردم چشمانم

has seen you standing near

تو را ديده اند كه در همين نزديكي ايستاده ايي

though blindness is confusing

گرچه نابينايي گيج كننده است 

it shows that you are not here

( اما ) نشان داد كه تو اينجا نيستي

now i feel i'm growing older

حال احساس مي كنم كه دارم پير ميشوم

and the songs that i have sung 

و همه ي آوازهايي كه خوانده ام

echo in the distance 

در فاصله ي دوري انعكاس مي يابد 

like the sound 

مانند صداي 

of a windmill going round

يك اسياب بادي در حال چرخش

guess i'll always be 

حدس مي زنم كه من هميشه

a soldier of fortune

يك سرباز زمانه خواهم بود 

yes i can hear the sound

بله من مي توانم بشنوم صداي

of windmill going round

يك آسياب بادي را كه در حال چرخش است

I guess i'll always be

حدس مي زنم كه من هميشه

a soldier of fortune

يك سرباز زمانه خواهم بود

هر چقدر که این متن براتون جذاب بود و به درد بخور لطفا در بخش کامنت با نظرتون رو با ما در میان بذارید

چاپ
2914 رتبه بندی این مطلب:
4.4

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x