ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل كن كه دوست داری پس از مرگت عمل كنند. امام علی (ع)

راه خواندن عدد سال ها در انگلیسی

راه خواندن عدد سال ها در انگلیسی
SuperUser Account

۱٫ معمولا” سال ها در انگلیسی را به صورت کلی به صورت دوتا دو تا میخوانند مثلا :
۱۲۳۵: twelve thirty five
اعدادی که سه رقمی هستند چی ؟؟؟
الان با مثال ، قاعده  اون ها رو هم بهتون نشون میدم :
۸۹۸: eight ninety eight
۲۶۷: two sixty seven

خب حالا تکلیف امثال ۱۹۰۰ چی میشه ؟
۱۹۰۰: nineteen hundred
۱۹۰۶: nineteen oh-six

نکته : تمام این ها رو میتوانید به شکل دیگر اعداد اصلی بخوانید
مثلا:
۱۲۳۵: one thousand, two hundred (and) thirty five

۸۹۸: eight hundred (and) ninety-eight

۱۹۰۰: one thousand, nine hundred

مثالهای بیشتر:

۲۳۵ =  Two thirty-five
۹۹۹ = Nine ninety-nine
۱۰۰۰ = One thousand
۱۲۲۵ = Twelve twenty-five
۱۹۰۰ = Nineteen hundred
۱۹۰۱ = Nineteen oh-one
۱۹۱۹ = Nineteen nineteen
۱۹۹۹ = Nineteen ninety-nine
۲۰۰۰ = Two thousand or Twenty hundred
۲۰۰۱ = Two thousand (and) one or Twenty oh-one
۲۰۰۹ = Two thousand (and) nine or Twenty oh-nine
۲۰۱۰ = Twenty-ten or Two thousand (and) ten
۲۰۲۵ = Twenty twenty-five
۲۰۹۹ = Twenty ninety-nine
۲۱۰۰ = Twenty-one hundred
۲۱۰۱ = Twenty-one-oh-one

Print
400 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان