نگذار اختلافی كوچك به یك دوستی عمیق لطمه بزند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

رابطه مصرف برق با میزان خروج کربن

رابطه مصرف برق با میزان خروج کربن
SuperUser Account

خاموش كردن لامپ های اضافی، تلویزیون و سایر وسایل برقی خیلی بیش از آن چه پیش این تصور می شد می تواند خروجی دی اكسید كربن از تأسیسات تولید برق را كاهش دهد. این نتیجه مطالعه ای است كه به وسیله دانشمندی انگلیسی انجام شده و نشان می دهد ارقامی كه مشاوران دولت این كشور در زمینه اثرات كاهش مصرف برق به وسیله مردم در اختیار دارند صحیح نیست. به عبارتی با كاهش مصرف برق به وسیله مردم، میزان دی اكسید كربنی كه وارد جو می شود خیلی بیش از آماری كه این مشاوران در دست دارند كاهش می یابد.
تأسیسات تولید برق از نظر میزان دی اكسید كربنی كه خارج می كنند با هم متفاوتند و این تفاوت ها به این بستگی دارد كه از چه سوختی استفاده می كنند. آنهایی كه سوخت های فسیلی (ذغال سنگ،‌ گاز و نفت) می سوزانند، نسبت به آنهایی كه از انرژی هسته ای و باد استفاده می كنند، دی اكسید كربن بیشتری خارج می كنند. اما معمولاً تنها تأسیسات تولید برقی كه با سوخت فسیلی كار می كنند می توانند به طور دایمی به تغییرات در میزان تقاضای برق پاسخ دهند.
دكتر آدام هاكس، مؤلف مطالعه می گوید كه دولت باید رد تغییر نرخ خروج كربن از تأسیسات تولید برق را بگیرد تا مطئن شود تصمیماتش برای كاهش میزان خروج دی اكسیدكربن براساس شواهد علمی محكمی گرفته می شود همچنین لازم است میزان خروجی دی اكسید كربن براساس نوسان تقاضا دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد. این حرف به این معنی است که دولت انگلیس و چه بسا بسیاری از دولت های دیگر تأثیر کاهش مصرف برق به وسیله مردم را دست كم گرفته اند.
هاكس می گوید:«كاری كه دولت ها می توانند انجام دهند تا تأثیر تغییرات آب و هوایی را كاهش دهند، تشویق مردم به كاهش مصرف انرژی و تغییر انواع فناوری هایی است كه در خانه هایشان مورد استفاده قرار می دهند. خط مشی دولت ها هم لازم است براساس تخمین صحیح باشد.»
این حرف به آن معنی است كه هر كاهشی ولو اندك در میزان مصرف برق به وسیله مردم اثری به مراتب بیش از آن چه قبلاً تصور می شد به جا می گذارد. به عنوان مثال، اگر هركسی لامپ هایی كه استفاده نمی كند خاموش كند یا بخاری های برقی را با گرم تر شدن هوا كنار بگذارد، می توان با اطمینان گفت كه از مقدار كربنی كه به وسیله تأسیسات تولید برق خارج می شود به میزان زیادی كاسته می شود. عكس این هم صادق است. یك افزایش كوچك در مقدار برقی كه ما مورد استفاده قرار می دهیم بیش از آن چه تصور می كنیم در افزایش خروجی دی اكسید كربن مؤثر است. بنابراین لازم است تا می توانیم میزان مصرف برق را كاهش دهیم.

Print
349 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان