نظم و انضباط را با ملایمت در هم بیامیز. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان