جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و كوتاهی ورزند ! امام علی (ع)

جمله ی زیبای انگلیسی

جمله ی زیبای انگلیسی
SuperUser Account
It is only intelligence that is divided equally between people
because everybody thinks he/she is enough wise

René Descartes

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

رنه دکارت
Print
85 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان