دیدگاههای خود را مورد بررسی و تجدید نظر قرار بده . این تنها چیزی است كه مردم به آن توجه دارند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

جمله ی زیبای انگلیسی

جمله ی زیبای انگلیسی
SuperUser Account

It is only intelligence that is divided equally between people
because everybody thinks he/she is enough wise

René Descartes

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

رنه دکارت

Print
439 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان