سخنی از بزرگان...

جملات رایج در مورد آب و هوا در انگلیسی

جملات رایج در مورد آب و هوا در انگلیسی
مدیر ارشد رایشمند

در زبان انگلیسی در مورد آب و هوا و انواع آب و هوا چگونه صحبت می کنند

1- هوا چطور است؟

 

What's the weather like?

2- هوا خوب و گرم است.

 

 

It's nice and warm.

3- هوا در شهر شما چطور است؟

 

 

What's the weather like in your city?

4- در تابستان داغ و در زمستان گرم است.

 

 

It's hot in the summer and warm in the winter.

5- در زمستان سرد و در تابستان خنک است.

 

 

It's cold in the winter and cool in the summer.

 

انواع آب و هوا: Types of weather 

6- هوای کشورت چطور است؟

 

What's the weather like in your country?

7- هوا در مناطق مختلف متفاوت است.

 

 

It varies in different regions.

8- در شمال، معتدل و مرطوب است.

 

 

In the north, it's mild/ temperate and wet/ damp/ moist.

9- (هوا) اغلب بارانی است. بندرت آفتابی است.

 

 

It's often rainy. It's rarely sunny.

10- (هوا) در اغلب اوقات ابری است.

 

 

It's cloudy most of the time.

11- آسمان ابری یا نیمه ابری است.

 

 

The sky is cloudy or partly cloudy.

12- روزهای کمی آفتابی است.

 

 

There are few bright days.

14- گاهی اوقات هوا مه آلود است.

 

 

At time it's foggy/misty.

15- در جنوب هوا داغ و خشک است.

 

 

In the south, it's hot and dry.

16- بعلاوه باد می وزد و یا هوا طوفانی است.

 

 

It's also windy or stormy.

17- باران خیلی کم می بارد و معمولا هیچ برف نمی بارد.

 

 

There's very little rain and usually no snow.

18- در غرب هوا سرد و پر برف است.

 

 

In the west, it's cold and snowy.

19- در شرق هوا گرم و خشک است. باران زیادی نمی بارد.

 

 

In the east, it's warm and dry. There's not much rain.

 

انواع بارندگی: Types of precipitation

20- دارد باران می بارد.

It's raining.

21- بیرون به شدت باران می بارد.

It's pouring outside.

22- دارد مثل سیل باران می بارد.

It's raining cats and dogs.

23- باران سنگینی می بارد.

It's raining heavily.

24- قطره های باران خیلی درشت است.

The raindrops are huge.

25- دارد رگبار می بارد.

It's showering.

26- به شدت باران می بارد.

The rain is coming down in torrents.

27- دیشب باران شدیدی بارید.

We had a torrential downpour last night.

28- (منظور بارانی است که از قطرات بسیار ریز ولی متراکم تشکیل شده و مخصوص مناطق ساحلی است.)

It's drizzling. I like drizzles.

29- (منظور باران سبک و متناوب است.)

It's sprinkling.

30-(منظور مخطوط باران و برف و یا باران و تگرگ است.)

It's sleeting.

31- شش ساعت است که بِلاوقفه باران می بارد.

It's been raining nonstop for six hours.

32- (منظور طوفان همراه با رعد و برق و رگبار کوتاه مدت است.)

We had a thundershower this morning.

33- (منظور طوفان همراه با رعد و برق و باران سنگین است.)

We had a thunderstorm yesterday.

34- جاده به علت باران لغزنده است.

The road is slippery because of the rain.

35- بهنگام غروب باران های پراکنده خواهد بارید.

There will be scattered rains in the evening.

36- راه رفتن زیر باران را دوست دارم.

I like walking in the rain.

37- زیر باران خیس شدم.

I got wet in the rain.

38- (از باران) خیس آب شده بودم.

I was soaked.

39- تا مغز استخوانم خیس شدم.

 I got wet to the skin/ bone.

40- میزان بارندگی در این منطقه چقدر است؟

What's the rate of rainfall in this area?

41- باران قطع شده است. آسمان دارد صاف می شود.

The rain has stopped. It's clearing up.

42- فصل بارندگی در شهرت چه زمانی است؟

When's the rainy season in your city?

43- دارد برف می بارد.

It's snowing.

44- برف را به باران ترجیح می دهم.

 I prefer snow to rain.

45- برف سنگینی می بارد. دانه های برف خیلی درشت است.

It's snowing heavily. The snowflakes are so big.

46- رانندگی در بوران(برف سنگین به همراه باد شدید) واقعا مشکل بود.

It was really hard to drive in the snowstorm/ blizzard.

47- بچه ها دارند آدم برفی درست می کنند.

The children are making a snowman.

48- دارند گلوله برفی پرتاب می کنند.

They are throwing snowballs.

49- لاستیک یخ شکن داری؟

Do you have snow tires?

50- دارد تگرگ می بارد.

It's hailing.

51- دانه های تگرگ به این درشتی است.

The hailstones are this big.

52- اینجا چند وقت به چند وقت تگرگ می بارد؟

How often does it hail here?

53- تگرگ برای محصولات کشاورزی مضر است.

Hail is harmful to crops.
چاپ
14480 رتبه بندی این مطلب:
4.3

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x