سخنی از بزرگان...

تشکر کردن به زبان انگلیسی

مدیر ارشد رایشمند

جملات تشکردر صحبت کردن به زبان انگلیسی  ، بسیار کاربردی هستند . کودکان در هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی باید از این جملات استفاده کنند .

جملات مربوط به تشکر کردن در زبان انگلیسی :

خواهش می کنم                            You are welcome
متشکرم                                     Thank you
واقعا متشکرم                              Thank you very much
فردا می بینمت                             See you tomorrow
از ملاقات با شما خوشبختم              Nice to meet you

برای تشکر کردن در موقعیتهای دوستانه و رسمی از Thanks (ممنون ، مرسی) و یا Thanks a lot (خیلی ممنون) استفاده می شود و در پاسخ کلمات ساده ای مانند Sure ، Ok و Anytime به کار می رود.

رایجترین عبارت برای تشکر کردن در موقعیت های دوستانه ، رسمی و عادی Thank you می باشد و در پاسخ نیز می توان از عبارات زیر استفاده نمود :

خواهش می کنم                                             You are welcome
خواهش می کنم ، مهم نیست                             Do not mention
خوشحال شدم                                            It was my pleasure

عبارات رایج برای پاسخ به تشکر در موقعیت های مختلف :

خواهش می کنم (دوستانه)                               No problem
چیزی نبود / کاری نکردم                               Oh , it was nothing
خوشحال شدم (رسمی)                                  It was my pleasure
خواهش می کنم (رسمی)                                Don not mention it
خوشحالم که تونستم کمکی کرده باشم                 I am glad I could help
به خاطر وقتی که گذاشتید ممنونم                      Thank you for your time

برای نامه نگاریهای رسمی و اداری و یا در موقعیت های رسمی از عبارات زیر استفاده می شود :

میل دارم از معلم هایم به خاطر حمایت و تشویقشان تشکر کنم.                             I would like to thank my teachers for their support and encouragement
میل دارم مراتب امتنان خود را به خاطر زحمات بی شائبه شما ابراز کنم.                I would like to express my appreciation for your selfless efforts
به خاطر آنچه که برایم انجام داده اید از شما سپاسگزارم.                                   I am grateful to you for all the things you have done for me
قبلا از زحمات (توجه) شما متشکرم.                                                           Thanking you in anticipation

شیوه های تشکر کردن در زبان انگلیسی

 
پرینت
4071 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و محتوای شما را جمع‌آوری می‌کند تا بتوانیم نظرات درج شده در وب‌سایت را پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر خط‌مشی رازداری و شرایط استفاده< /a> که در آن اطلاعات بیشتری در مورد مکان، چگونگی و چرایی ذخیره داده های شما دریافت خواهید کرد.
افزودن نظر

ارتباط با نویسنده

x