یادت باشد كه تخم مرغ دزد، شترمرغ دزد می شود. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

برای رسیدن به نور گاه باید از تاریکی گذشت...

برای رسیدن به نور گاه باید از تاریکی گذشت...
SuperUser Account

we enjoy warmth because we have been cold

we appreciate light 

because we have been in darkness 

by the same token 

we can experience joy because we have known sadness 

ما از گرما لذت میبریم چون در سرما بوده ایم

قدر نور را میدانیم زیرا در تاریکی بوده ایم

به همین وصف ما شادیم زیرا غم را میشناسیم

Print
384 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان