با نیكی كردن به دشمنانت آنها را به دوست تبدیل كن . اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

اصطلاحات پرکاربرد در کلاس

اصطلاحات پرکاربرد در کلاس
SuperUser Account

 

 

کتاب هایتان را باز کنید و صحفه ۲۰ را بیاورید
Open up your books to page 20

ورق بزنید/بروید صفحه بعد
Turn the page over

لطفا تکالیفتان را تحویل دهید
Hand in you homework, please

گوش کنید سپس تکرار کنید.
Listen and repeat after me

این مکالمه را از بر کنید.
Learn this dialog by heart

معنی لغات جدید را از فرهنگ لغت پیدا کنید.
Look up the new words

صاف بنشین (خطاب به دانش آموزی که روی میز خم شده است).
Sit up, please

درست بنشین (خطاب به دانش آموزی که روی میز لم داده).
Sit properly

لطفا یک نفر پنجره را باز کند.
Someone please open the window

به تصویر بالای/وسط/پائین صفحه نگاه کنید.
Look at the picture at the top of/in the middle of/ at the bottom of the page

آلیس، پهلوی جین بنشین و با اون تمرین کن.
Alice, sit with jeann and practice with her

براتون دوباره توضیح میدم.
I’ll explain it to you again

آنرا با صدای بلند میخوانم.
I’ll read it out loud

جلسه بعد از شما امتحان می گیرم.
I’m going to give you an exam next session

یک جلسه جبرانی/اضافی لازم داریم.
We need a make-up/ an extra session

کدام صفحه هستیم؟/درسمان کدام صفحه است؟
what page we are on

آماده اید؟ / حاضرید؟
Are you all set (=ready)

کارتان تمام شد؟
Are you done

هنگامی گفته می شود که معلم در کلاس از شاگردان خواسته باشد چیزی بنویسد یا تمرینی را به صورت کتبی یا شفاهی انجام دهند. این سوال معادلHave you finished است .

Print
447 رتبه بندی این مطلب:
1/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان