به فرزندانت فرصت بده  نتایج اعمال خود را ببینند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

اصطلاحات رایج در فیلم های امریکایی

اصطلاحات رایج در فیلم های امریکایی
SuperUser Account

اسمش سر زبانم است .

His name is on the tip of my tongue.

مرا خر فرض کردی ؟

How dumb do you think of me?

آز کجا باید بدانم ؟

How on earth should I know?

اسم شما چی بود ؟

I didn't catch your name?

از آن سر در نمی آورم .

I can`t make head or trail of it.

حسابی دارم حال می کنم .

I am having the time of your life.

در خدمت شما هستم .

I am at your service.

حرف خود را پس می گیرم .

I eat my words.

اگر نظر مرا بخواهید.

If you ask me ,

این طور می گویند.

I heard it on the grapevine.

به زحمتش می ارزد.

It`s worth trying.

بخشُکی شانس

It`s just my luck.

به دردِ سرش نمی ارزد .

It is not worth the trouble.

بچه که نیستم .

I was not born yesterday

بلایی بر سرت بیارم که حظ کنی.

I will cook your goose.

سرم را می دهم .

I will eat my hat.

به نظر حقیر

In my humble opinion.

کارش نمی کرد.

It can`t be helped.

سر در نمی آورم چرا ...

It beats me why …

از شوخی گذشته ...

Joking apart…

دعایم من .

Keep your fingers crossed for me.

می خواهی بخواه , می خواهی نخواه

Like it or lump it.

کم پیدایی ؟

Long time no see!

رشته افکارم پاره شد .

I have lost my train of thought.

باید گربه را دم حجله بکشم .

I should show her who`s boss.

این خط و این نشان

Mark my words.

خدا به دادش برسد!

May God help him!

من  زبانم قرص است ( به کسی نمی گویم )

My lips are sealed.

عمراً اگر من اینکار را بکنم .

Not in a thousand years.

مگر از روی جسدم رد بشی.

Over my dead body.

بچه باری در نیار.

Put a stop to this childish behavior.

به بابا سلام برسون .

Remember me to your father .

بگو سیب. ( موقع عکس گرفتن )

Say cheese
Print
1861 رتبه بندی این مطلب:
4/6

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان