هیچوقت از بازار كهنه فروشان وسیله برقی نخر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

اصطلاحات انگلیسی ریاضی

SuperUser Account

با سلام خدمت خوانندگان محترم مجله علمی رایشمند

در این مطلب شما را با لغات ریاضی در انگلیسی آشنا می سازیم. ضمن اینکه ما به عنوان توسعه دهندگان رایشمند این نکته را هیچ گاه فراموش نمی کنیم که زمینه فعالیت اولیه رایشمند صرفا ریاضی بوده و بصورت تخصصی حدود دو سال در زمینه ریاضیات فعالیت تخصصی داشته ایم. ولی اکنون به لطف خداوند و با تکیه بر توانایی جوانان ایرانی زمینه فعالیت را گسترش داده و پوشش دهنده اکثر علوم هستیم.

رایشمند = ریاضیدان = mathematician

ریاضیات =mathematics

اعداد صحیح =integers

اعداد صحیح مثبت =positive integers

اعداد صحیح منفی =negative integers

اعداد فرد =odd numbers

اعداد زوج =even numbers

صورت کسر =numerator

مخرج کسر =denominator

اعمال ریاضی =math operations

اضافه کردن =add

تفریق کردن =subtract

ضرب کردن =multiply

تقسیم کردن =divide

حاصل جمع =sum

حاصل تفریق =difference

حاصل ضرب =product

حاصل تقسیم =quotient

مساله ریاضی =a math problem

مسائل لغوی =word problem

متغیر =variable

معادله =equation

حل.راه حل =solution

نمودار.گراف =graph

جبر =algebra

هندسه =geometry

مثلثات =trigonometry

حساب =calculus

پاره خط =line segment

نقطه پایان =endpoint

خط راست =straight line

خط منحنی =curved line

خط عمودی =perpendicular lines

خطوط متوازی =parallel lines

زاویه90درجه/قائمه =right angle/90 angle

زاویه منفرجه =obtuse angle

زاویه حاده =acute angle

مستطیل =rectangle

مربع =square

ضربدری =diagonal

مثلث =triangle

متوازی الاضلاع =parallelogram

دایره =circle

شعاع دایره =radius

محیط دایره =circumference

قطر دایره =diameter

احجام هندسی =geometric solids

مکعب =cube 

هرم =pyramid

مخروط =cone

محیط =perimeter

رویه =face

استوانه =cylinder

کره =sphere

پایه =base

کسرها =fractions

اندازه گیری =measuring

مساحت و حجم =area and volume

به اضافه =plus

منهای =minus

خطوط =lines

زاویه =angles

اشکال =shapes

یادتان نرود که شما هم می توانید در نشر علم مفید و موثر باشید. اگر کلمه ای یا جلمه ای در مورد ریاضیات در زبان انگلیسی می دانید که در فهرست ما نیست لطفا در بخش نظرات ارسال کنید

Print
5769 رتبه بندی این مطلب:
4/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

3 نظر در مطلب "اصطلاحات انگلیسی ریاضی" ثبت شده است

1
0

علیرضا

prime number عدد اول

gcd ب م م (یا ک م م)


0
0

asfandiar

مرحبا


0
0

محمد یحیی

چرا اتحاد ها مثلاً اتحاد مزدوج و...را ننوشتید

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان