سخنی از بزرگان...

اصطلاحات انگلیسی با ترجمه

اصطلاحات انگلیسی با ترجمه
مدیر ارشد رایشمند


The heart of the matter
جان کلام

Heaven forbid

خدا نکند

It is heaven"s will

خواست خداست

... Heart and soul

با دل و جان- با تمام قوا

Don"t put the blame on me

کاسه کوزه رو سر من نشکن


to leave someone in the lurch

کاشتن کسی

To steer a middle course

کج دار مریز رفتار کن 

To give it an appearance

کلاه شرعی گذاشتن 

He didn"t turn a hair

ککش هم نگزید


We shall fall out

کلاهمون تو هم میره


Black head

کله پوک


I am your humble

کوچیک شما هستم

All joking apart

از شوخی گذشته


I paid dear for it

برام گرون تموم شد


I could kick myself for doing it

گردنم بشکنه که این کار رو کردم


To act as a bully

گردن کلفتی کردن


A wolf in sheep"s clothing

گرگ در لباس میش


He wouldn"t hear it

گوشش به این حرفا بدهکار نیست


Appearances are deceptive

گول ظاهر رو نباید خورد


Keep the wolf from the door

گلیم خود رو از آب کشیدن


To set the fox to watch geese

گوشت رو به دست گربه سپردن


Not to overtake someone

بگرد کسی نرسیدن


My blood will be on your head

خون من به گردن شما

چاپ
1640 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x