ماهی یكبار غذاهای مفصل و كامل بخور، هرباردر یك رستوران. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان