وقتی قصد داری برای پیاده روی طولانی به جاهایی كه نمی شناسی بروی ، حتما یك قطب نما و یك جعبه ابزاربا خودت ببر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان