گاهی اوقات در صف نوبت خود را به دیگران بده. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان