دائما درانتظار رسیدن الهامات نوید بخش نباش ، تو تلاش كن ، آنها خود به سراغت خواهند آمد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان