معاملاتت را مكتوب كن. قراردادهای شفاهی اعتباری ندارند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان