گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

هم ارزی بین T-ثبات ها
مدیر ارشد سایت
/ دسته ها: کتابخانه ریاضی

هم ارزی بین T-ثبات ها

We prove the equivalence between the T-stabilities of the Krasnoselskij and the Mann iterations; a consequence is the equivalence with the T-stability of the Picard-Banach
iteration.
Copyright © 2007 S¸ tefan M. S¸ oltuz. This is an open access article distributed under the
Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution,

 

and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

 

مطلب قبلی فرمول های اعداد مختلط
مطلب بعدی Regularity of (0,1,... r-2,r) and (0,1,...,r-2,r) Interpolations on Some Sets of the Unit Circle
چاپ
3595 رتبه بندی این مطلب:
4/7
نوعمقاله
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشآنالیز ریاضی
زبانانگلیسی
نوع کاربردغیردرسی
نویسندهStefan M. Soltuz
سال انتشار2007
نوع فایل
  • Pdf
صفحه 7
 

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر