به كارمندان زیر دستت همانقدراحترام بگذار كه به ارباب رجوع می گذاری. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

فیلتر:

مرتب کردن با:

فیلتر با دسته ها

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

دانلود نمونه سوال چهارم دبستان

1- هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

\( \begin{matrix} \dots \times6=42 \ \ \ (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ) &8\times9=\dots \ \ \ (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ) \\[0.3em] 8\times \dots=64 \ \ \ (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ) &7\times\dots=63 \ \ \ (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ) \end{matrix}\)

2- حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

 

\(49/7= \\24/4=\\54/6=\\48/8=\\36/6=\\36/9=\\18/3=\\45/5=\\\)

 

3- در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

4- درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو داده است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

5- در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

6- مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 7- محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

8- دو خط که زاویه بین آنها راست باشد را دو خط .................می نامند .

9- دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

10-  خطی به اندازه ۴ سانتی متر به صورت افقی کشیده و آن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامید و از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

11- خط عمود منصف چه نوع خطی است؟

12- خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

13- یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

14- ضرب های زیر را انجام دهید.

\(5\times28=\\ 123\times52=\\ 84\times23=\\ 128\times69=\\ 258\times34=\\ 43\times5=\\ 2435\times485=\\ 159\times230=\\ 426\times150=\\ 326\times125=\\\)

 

15- صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

16- قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

17- محصول گندم یک کشاورز بيرجندي ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

18- زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلومتر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلومتر طی می کند؟

19- خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

20- از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

الف ) یک خط                  ب) دوخط    
ج) سه خط                       د) نمی توان خط عمود رسم کرد

تاریخ جدیدترین بروزرسانی: شنبه 20 آبان 1396 تاریخ درج در سایت: پنجشنبه 11 مهر 1392 تعداد بازدید: 2033 تعداد نظرات: 0
  • رتبه بندی این مطلب:
    3/0

نوشتن یک نظر

افزودن نظر
دی ان ان