اگر می خواهی در كسب و كار با كسی شریك شوی اطمینان حاصل كن كه شریكت حتما" پول كافی دارد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

فیلتر:

مرتب کردن با:

فیلتر با دسته ها

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse
دی ان ان