از عقلت استفاده كن اما بدان كه همیشه احساس است كه انسان را به جلو می راند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان