همیشه سعی كن كاری كنی كه كارفرمایت درنظر دیگران انسان خوبی جلوه كند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان