دو گرسنه هرگز سیر نشوند: جویندة علم و جویندة مال امام علی (ع)

دی ان ان