وقتی فردی را كه مشتاق دیدارش بودی ملاقات كردی لبخند بزن خودت را معرفی كن و بگو: تا به حال سعادت دیدارشما را نداشته ام. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان