نردبان، سیم رابط و شلنگ را همیشه بلندتر از مقدار مورد نیاز بخر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان