اگر خواستی كسی را خوب بشناسی، دوستانش را ببین، به این ترتیب چیزهای زیادی درباره اش خواهی فهمید. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان