وقتی قصد حمایت از كسی را نداری ، حداقل او را  نترسان. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان