در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 30: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 20: ضرب سریع دو عدد دارای رابطه ای خاص - یعنی با دهگان های یکسان که حاصل جمع یکان هایشان 10 است. به ضمیمه جنگ عددی 2

جنگ عددی 2

نقشه : این شگرد گونه ای از شگرد 7 است و شاید بخواهید قبل از آن که جلوتر بروید شگرد 7 را مرور کنید. 27 × 23 مثالی از محاسبه ای است که با توصیف بالا جور در می آید. توجه داشته باشید که رقم دهگان هر دو عدد 2 است و حاصل جمع رقم های یکان آن ها 10 ( 3 + 7 ) می شود. از مثال 27 × 23 استفاده کنید. رقم دهگان آن ها ( 2 ) را در عدد صحیح بعدی ( 3 ) ضرب می کنیم تا حاصل ضرب 6 به دست آید. بعد رقم های یکان را در یکدیگر ضرب کنید ( 7 × 3 ) تا حاصل ضرب 21 به دست آید. دست آخر دو حاصل ضرب را با هم ترکیب کنید تا جواب ، یعنی 621 ، به دست آید. اجازه دهید از این شگرد غیرمعمول مثال هایی بزنیم. 

مثال ساده ی 1 : 14 × 16
قدم 1 ) ضرب کنید : 2 = 2 × 1
قدم 2 ) ضرب کنید : 24 = 4 × 6
قدم 3 ) ترکیب کنید : ( جواب ) 224 . ( چرا برای وارسی این جواب از شگرد 13 استفاده نمی کنید ؟ )

مثال ساده ی 2 : 79 × 71
قدم 1 ) ضرب کنید : 56 = 8 × 7
قدم 2 ) ضرب کنید : 09 = 9 × 1 ( به صفری که در کنار حاصل ضرب یک رقمی قرار داده شده دقت کنید.)
قدم 3 ) ترکیب کنید : ( جواب 5609 ) 

مثال فکری 1 : 6/8 × 6/2
قدم 1 ) ممیزها را نادیده بگیرید و به " 68 × 62 " فکر کنید.
قدم 2 ) ضرب کنید : 42 = 7 × 6
قدم 3 ) ضرب کنید : 16 = 8 × 2
قدم 4 ) ترکیب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 4216
قدم 5 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با گرد کردن سریعاً تخمینی به دست آورید ( مثلاً 42 = 7 × 6 ) .
قدم 6 ) در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 42/16 ، به دست آید.
 

مثال فکری 2 : 0/43 × 470
قدم 1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و به " 43 × 47 " فکر کنید.
قدم 2 ) ضرب کنید : 20 = 5 × 4
قدم 3 ) ضرب کنید : 21 = 3 × 7
قدم 4 ) ترکیب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 2021
قدم 5 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمین سریع می فهمیم که جواب حدود 200 است.
قدم 6 ) در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 202/1 ، به دست آید.
 

نکته ای برای محاسبه ی سریع:

برای ضرب کردن دو عددی که حاصل جمع رقم های دهگانشان برابر 10 و رقم های یکانشان یکسان هستند نیز روشی وجود دارد. اما این روش دردسر آفرین است و استفاده از آن به سادگی استفاده از شگرد 20 نیست ، بنابراین آن را مطرح نمی کنیم.

 

تمرین های ساده و فکری

باور کردن آن که می توانید این تمرین های به ظاهر نامربوط را با یک شگرد انجام دهید مشکل است.
تمرین های فکری:
1) = 4/60 × 440
2) = 11 × 190
3) = 7/6 × 7/4
4) = 51 × 5/9
5) = 220 × 2/8
6) = 920 × 0/98
7) = 3/4 × 360
8) = 170 × 13
9) = 63 × 0/67
10) = 0/96 × 0/94
تمرین های ساده:
1) = 12 × 18
2) = 37 × 33
3) = 86 × 84
4) = 21 × 29
5) = 52 × 58
6) = 93 × 97
7) = 26 × 24
8) = 89 × 81
9) = 54 × 56
10) = 73 × 77
11) = 31 × 39
12) = 66 × 64
13) = 79 × 71
14) = 91 × 99
15) = 48 × 42
16) = 82 × 88
مطلب قبلی قسمت 29: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 31: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1728 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر