در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 6: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

مرور برخی مفاهیم پایه ای ریاضی

مروری سریع بر بعضی مفاهیم پایه ای ریاضی
1) تفریق عکس جمع است :
الف) اگر a – b = c ، آن گاه c + b = a
ب) پس اگر 10-3 = 7 ، آن گاه 7+3=10
2) تقسیم عکس ضرب است.
الف) اگر a ÷ b = c ، آن گاه c × b = a
ب) پس اگر 45 ÷ 9 = 5 ، آن گاه 5 × 9 = 45
3) در جمع و ضرب اصل جا به جایی صادق است :
الف) a + b = b + a ، پس 8 + 3 = 3 + 8
ب) a × b = b × a ، پس 8 × 3 = 3 × 8
4) قرار دادن صفر در سمت چپ عدد یا سمت راست ارقام بعد از ممیز در عدد تغییری ایجاد نمی کند.
الف) پس 84 = 084 = 0084 = 84/0 = 84/00 و به همین ترتیب .
ب) همچنین ، 26/6 = 026/9 = 26/90 = 26/900 و به همین ترتیب .
ج ) اما دقت کنید که 84 با 804 ، 4/7 با 4/07 و 5/3 با 50/3 برابر نیست.
5) برای ضرب کردن عدد در 10 ، 100 و نظیر آن کافی است تعداد مناسبی صفر در سمت راست عدد قرار دهید یا ممیز را به اندازه ی مناسب به راست ببرید.
الف) پس 26 × 10 = 260 و 95 × 100 = 9500
ب) همچنین 8/17 × 10 = 81/7 و 3/14 × 100 = 314
6) برای تقسیم کردن عدد بر 10 ، 100 و نظیر آن کافی است ممیز را به اندازه ی مناسب به چپ ببرید.
الف) پس 34 ÷ 10 = 3/4 و 691/5 ÷ 100 = 6/915
7) هنگام تقسیم می توانید از صفرهای "سمت راست" دو عنصر تقسیم به تعداد مساوی حذف کنید :
الف) پس 600 ÷ 30 = 60 ÷ 3 و 8000 ÷ 200 = 80 ÷ 2

مطلب قبلی قسمت 5: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 7: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
2019 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر