در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 49: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 42: وارسی سریع جمع و تفریق

شگرد : قبل از مطالعه کردن این شگرد باید شگرد 14 ( « وارسی سریع ضرب و تقسیم » ) را مرور کنید. شگرد 42 مانند همان شگرد اعمال می شود با این تفاوت که حاصل جمع ارقام مضاف و مضاف الیه جمع می شوند و نه ضرب و حاصل با حاصل جمع ارقام جواب مقایسه می شود. به خاطر بسپارید که وقتی محاسبه ای درست انجام شده باشد ، روش « بیرون انداختن نُه ها » ( که معمولاً چنین نامیده می شود ) درستی آن را آشکار می کند. اما هنگامی که جواب غلط به دست می آید این روش احتمالاً ، اما نه قطعاً ، خطا را آشکار می سازد. مثال های بعدی به روشن شدن این روش عالی کمک می کند.

مثال ساده ی 1 : 36 = 14 + 22

چون هر دو حاصل جمع سوم و چهارم برابر 9 است احتمالاً جواب صحیح است.

مثال ساده ی 2 : 151 = 75 + 86

چون حاصل جمع سوم و چهارم ، یعنی 8 و 7 ، یکی نیست جواب قطعاً غلط است.

مثال فکری 1 : 1104 = 224 + 65 + 397 + 418

چون هر دو حاصل جمع آخر برابر 6 است ، جواب احتمالاً صحیح است.
نکته ای برای محاسبه ی سریع:

این روش را تنها برای جمع نشان دادیم. اما چون تفریق عکس جمع است کافی است تفریق را به جمع تبدیل کنید و شگرد فوق الذکر را در مورد آن اعمال کنید. مثلاً برای آزمودن 38 = 37 - 75 آن را به صورت 75 = 37 + 38 ببینید و از این نقطه حرکت کنید.

تمرین های ساده و فکری

به کمک روش « بیرون انداختن نه ها » دقت محاسبه های آتی را وارسی کنید. نشان دهید که کدام « احتمالاً درست » یا « قطعاً نادرست » است. مطالعه ی مجدّد نکته ی بالا ممکن است در یافتن نحوه ی وارسی درستی مسائل تفریق کمک کند.
تمرین های فکری:
1) 2018 = 72 + 905 + 422 + 719
2) 1364 = 425 + 80 + 672 + 187
3) 1280 = 373 + 194 + 655 + 48
4) 2140 = 720 + 167 + 205 + 948
5) 1619 = 15 + 546 + 777 + 281
6) 2288 = 946 + 213 + 801 + 327
7) 1453 = 432 + 99 + 764 + 158
8) 998 = 50 + 206 + 398 + 444
9) 148732 = 378165 - 526897
10) 38548 = 44659 - 83107
11) 42494 = 56742 - 99236
12) 241882 = 598771 - 840653
13) 2752631 = 2648772 - 5391403
14) 1922839 = 9801557 - 11724396
تمرین های ساده:
1) 53 = 16 + 37
2) 122 = 85 + 27
3) 127 = 71 + 66
4) 134 = 92 + 42
5) 72 = 15 + 57
6) 110 = 88 + 32
7) 155 = 61 + 94
8) 123 = 79 + 44
9) 66 = 56 - 122
10) 99 = 89 - 178
11) 68 = 84 - 152
12) 81 = 96 - 177
13) 75 = 75 - 140
14) 61 = 53 - 114
15) 64 = 92 - 156
16) 97 = 88 - 175
مطلب قبلی قسمت 48: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 50: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1791 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر