در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 35: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 25: ضرب سریع اعداد دو رقمی بدون آن که ظاهراً کاری انجام شود.

نقشه : کسی نیست که در هنگام به کار بردن این شگرد از فهم آن عاجز باشد. برای ضرب کردن دو عدد دو رقمی بدون آن که ظاهراً کاری انجام شود ، ابتدا رقم های دهگان را در هم ضرب کنید ، بعد " متقاطع ضرب کنید " و دست آخر رقم های دهگان را در هم ضرب کنید. هر وقت حاصل ضرب از 9 بیشتر شود حتماً عدد نقلی ( منظور از عدد نقلی رقم دهگان این حاصل ضرب است که در گذشته آن را ده بر یک می نامیدند.) دارید. همان طور که در مثال های زیر می بینید هنگام انجام دادن این شگرد باید از راست به چپ عمل کنید. 

مثال ساده ی 1 : 12 × 23
قدم 1 ) رقم های یکان را ضرب کنید : ( جواب رقم یکان ) 6 = 3 × 2
قدم 2 ) متقاطع ضرب کنید و جمع کنید : ( جواب رقم دهگان ) 7 = ( 2 × 2 ) + ( 3 × 1 )
قدم 3 ) رقم های دهگان را ضرب کنید : ( جواب رقم صدگان ) 2 = 2 × 1
قدم 4 ) ترکیب کنید : ( جواب ) 276
 

مثال ساده ی 2 : 24 × 31
قدم 1 ) رقم های یکان را ضرب کنید : ( جواب رقم یکان ) 4 = 4 × 1
قدم 2 ) متقاطع ضرب کنید و جمع کنید : ( رقم 4 را جواب دهگان به حساب آورید و 1 را منتقل کنید ) 14 = ( 2 × 1 ) + ( 4 × 3 )
قم 3 ) رقم های دهگان را ضرب کنید و 1 را منتقل کنید : ( جواب رقم صدگان ) 7 = 1 +
( 2 × 3 )
قدم 4 ) ترکیب کنید : ( جواب ) 744 

مثال فکری 1 : 54 × 76
قدم 1 ) رقم های یکان را ضرب کنید : ( 4 را رقم یکان به حساب آورید و 2 را منتقل کنید) 24 = 4 × 6
قدم 2 ) متقاطع ضرب کنید ، جمع کنید و 2 را منتقل کنید : ( صفر را جواب رقم دهگان به حساب آورید و 6 را منتقل کنید ) 60 = 2 + ( 4 × 7 ) + ( 5 × 6 )
قدم 3 ) رقم های دهگان را ضرب کنید و 6 را منتقل کنید : ( جواب های رقم صدگان و هزارگان ) 41 = 6 + ( 5 × 7 )
قدم 4 ) ترکیب کنید : ( جواب 4104 )
 

مثال فکری 2 : 98 × 67
قدم 1 ) رقم های یکان را ضرب کنید : ( 6 را جواب رقم یکان به حساب آورید و 5 را منتقل کنید ) 56 = 8 × 7
قدم 2) متقاطع ضرب کنید ، جمع کنید و 5 را منتقل کنید : ( 6 را جواب رقم دهگان به حساب آورید و 11 را منتقل کنید ) 116 = 5 + ( 8 × 6 ) + ( 9 × 7 )
قدم 3 ) رقم های دهگان را ضرب کنید و 11 را منتقل کنید : ( جواب های رقم صدگان و هزارگان ) 65 = 11 + ( 9 × 6 )
قدم 4 ) ترکیب کنید : ( جواب ) 6566


نکته ای برای محاسبه ی سریع:

این شگرد برای اعداد دارای صفر و ممیز کارساز است. اما آن ها را در این جا در نظر نگرفته ایم تا بیان این شگرد ساده شود. همچنین هنگامی که متقاطع ضرب می کنید معمولاً کار ساده تر آن است که از حاصل ضرب بزرگتر آغاز کنید و بعد حاصل ضرب کوچکتر را با آن جمع کنید. ( برای توضیح بیشتر شگرد 39 را ببینید ) . شگرد نمایشی 3 که کمی بعد مطرح می شود صورت پیشرفته ی این شگرد است.

ضرب کردن دو عدد 3 رقمی بدون آن که ظاهراً کاری انجام شود. 


نقشه : این شگرد به همان طریق شگرد 25 ( ضرب کردن اعداد دو رقمی بدون آن که ظاهراً کاری انجام شود ) انجام می گیرد اما یک قدم پیشتر می رویم. ابتدا رقمهای یکان را در یکدیگر ضرب کنید ، بعد سه بار قطری ضرب کنید و سرانجام رقم های صدگان را در یکدیگر ضرب کنید. هر وقت حاصل ضربی از 9 بیشتر شد حتماً رقم نقلی دارید. ( این شگرد نمایشی تمرکز و تمرین زیاد می خواهد اما همیشه متحیّر می کند. اگر حقیقتاً تلاشگرید ، ببینید آیا می توانید دو عدد چهار رقمی را در یکدیگر ضرب کنید بدون آن که ظاهراً کاری انجام شود! ) 

مطلب قبلی قسمت 34: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 36: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1593 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر