در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 32: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 22: تقسیم سریع بر 1/5 ، 2/5 ، 3/5 و جز آن

نقشه : همان طور که حدس زده اید این شگرد بسیار شبیه به شگرد 21 است. برای تقسیم اعداد بر 1/5 ، 2/5 یا نظیر آن ها هم مقسوم و هم مقسوم علیه را دو برابر کنید تا (احتمالاً) محاسبه صرفاً به محاسبه ی با اعداد صحیح تبدیل شود. در حقیقت این روش در هنگام تقسیم بر هر عددی که به 5 ختم می شود به کار می آید. بعد از دیدن مثال های آتی به سادگی این شگرد پی می برید.

مثال ساده ی 1 : 3/5 ÷ 28
قدم 1 ) دو برابر کنید : 56 = 2 × 28
قدم 2 ) دو برابر کنید : 7 = 2 × 3/5
قدم 3 ) تقسیم کنید : ( جواب ) 8 = 7 ÷ 56


مثال ساده ی 2 : 6/5 ÷ 26
قدم 1 ) دو برابر کنید : 52 = 2 × 26
قدم 2 ) دو برار کنید. 13 = 2 × 6/5
قدم 3 ) تقسیم کنید : ( جواب ) 4 = 13 ÷ 52

مثال فکری 1 : 45 ÷ 225
قدم 1 ) دو برابر کنید : 450 = 2 × 225
قدم 2 ) دو برابر کنید : 90 = 2 × 45
قدم 3 ) تقسیم کنید : ( جواب ) 5 = 90 ÷ 450

مثال فکری 2 : 10/5 ÷ 315
قدم 1 ) دو برابر کنید : 630 = 2 × 315
قدم 2 ) دو برابر کنید : 21 = 2 × 10/5
قدم 3 ) تقسیم کنید : ( جواب ) 30 = 21 ÷ 630


نکته ای برای محاسبه ی سریع:

شگرد 22 را برای این عملیات مفید به کار گیرید : از زمانی که آخرین بار باک بنزی ماشین تان را پر کرده اید 375 مایل رانندگی کرده اید. با فرض آن که باک اتومبیل را با 15 گالن ( واحد اندازه گیری مایعات که معادل 3/8 لیتر در آمریکاست) بنزین پر کرده اید با هر گالن چند مایل رفته اید؟

 

تمرین های ساده و فکری

هنگام حل این تمرین ها فقط به " دو برابر کردن ، دو برابر کردن و تقسیم کردن " فکر کنید.
تمرین های فکری:
1) = 3/5 ÷ 49
2) = 2/5 ÷ 175
3) = 65 ÷ 1950
4) = 0/15 ÷ 1/05
5) = 750 ÷ 4500
6) = 95 ÷ 475
7) = 55 ÷ 385
8) = 4/5 ÷ 180
9) = 8/5 ÷ 255
10) = 3/5 ÷ 24/5
تمرین های ساده:
1) = 5/5 ÷ 33
2) = 8/5 ÷ 34
3) = 2/5 ÷ 22/5
4) = 6/5 ÷ 52
5) = 7/5 ÷ 37/5
6) = 3/5 ÷ 24/5
7) = 4/5 ÷ 27
8) = 9/5 ÷ 38
9) = 1/5 ÷ 12
10) = 6/5 ÷ 39
11) = 3/5 ÷ 14
12) = 8/5 ÷ 170
13) = 7/5 ÷ 225
14) = 5/5 ÷ 44
15) = 9/5 ÷ 28/5
16) = 1/5 ÷ 21
مطلب قبلی قسمت 31: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 33: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1481 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر