در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 31: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 21: ضرب سریع در 1/5 ( یا 2/5 ، 3/5 و جز آن )

نقشه : در این شگرد فرض می شود که کار کردن با اعداد صحیح از کار کردن با اعداد نصفه راحت تر است. برای ضرب کردن سریع در 1/5 ، 2/5 و جز آن مضروبٌ فیه 1/5 ، 2/5 یا نظیر آن را دو برابر کنید و عدد دیگر را نصف کنید تا ( امیدواریم ) محاسبه به محاسبه ای صرفاً با اعداد صحیح تبدیل شود. در حقیقت این روش موقع ضرب کردن در هر عددی که به 5 ختم می شود به کار می آید. در پی چند مثال می آید که در آن ها این روش زیرکانه به کار گرفته شده است. 

مثال ساده ی 1 : 12 × 3/5
قدم 1 ) دو برابر کنید : 7 = 2 × 3/5
قدم 2 ) نصف کنید : 6 = 2 ÷ 12
قدم 3 ) ضرب کنید : ( جواب ) 42 = 6 × 7

مثال ساده ی 2 : 16 × 4/5
قدم 1 ) دو برابر کنید : 9 = 2 × 4/5
قدم 2 ) نصف کنید : 8 = 2 ÷ 16
قدم 3 ) ضرب کنید : ( جواب ) 72 = 8 × 9 

مثال فکری 1 : 22 × 85
قدم 1 ) دو برابر کنید : 170 = 2 × 85
قدم 2 ) نصف کنید : 11 = 2 ÷ 22
قدم 3 ) ضرب کنید : ( جواب ) 1870 = 11 × 170 ( آیا یادتان بود که برای قدم 3 از شگرد 8 ، یعنی " شگرد 11 " استفاده کنید ؟ )

مثال فکری 2 : 320 × 7/5
قدم 1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و به " 32 × 75 " فکر کنید.
قدم 2 ) دو برابر کنید : 150 = 2 × 75
قدم 3 ) نصف کنید : 16 = 2 ÷ 32
قدم 4 ) ضرب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 2400 = 16 × 150 ( آیا یادتان بود که برای قدم 4 از شگرد 19 یعنی " شگرد 15 " استفاده کنید ؟ )
قدم 5 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب بیش از 2000 است. حاصل ضرب میانجی 2400 نیز جواب است.

نکته ای برای محاسبه ی سریع:

بار دیگر که به رستوران رفتید و خواستید 15 درصد حق سرویس را حساب کنید این شگرد را به کار گیرید. همچنین در تمرین فکری 2 می توانستید برای قدم 4 از همین روش ، یعنی تبدیل 16 × 150 به 8 × 300 ، استفاده کنید ( که راحت تر به 2400 می رسیدید ) .

تمرین های ساده و فکری

هنگام انجام این تمرین ها فقط " به دو برابر کردن و نصف کردن " فکر کنید.
تمرین های فکری:
1) = 0/85 × 600
2) = 35 × 24
3) = 55 × 1/44
4) = 6/5 × 80
5) = 4/8 × 150
6) = 0/8 × 950
7) = 7/2 × 75
8) = 0/22 × 2/500
9) = 4/5 × 160
10) = 8/5 × 80
تمرین های ساده:
1) = 1/5 × 14
2) = 7/5 × 22
3) = 5/5 × 126
4) = 9/5 × 8
5) = 12 × 6/5
6) = 6 × 8/5
7) = 18 × 2/5
8) = 24 × 3/5
9) = 7/5 × 26
10) = 1/5 × 48
11) = 5/5 × 46
12) = 6/5 × 8
13) = 18 × 4/5
14) = 28 × 3/5
15) = 6 × 9/5
16) = 34 × 2/5
مطلب قبلی قسمت 30: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 32: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1323 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر