در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 28: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 18: ضرب سریع در 12 ( یا 0/12 ، 1/2 ، 120 و جز آن )

نقشه : این شگرد خصوصاً وقتی با دوجین ها سروکار دارید مفید است. برای ضرب سریع عددی در 12 ابتدا این عدد را در 10 ضرب کنید. این حاصل ضرب را دو بار با عدد مورد نظر جمع کنید تا جواب به دست آید. حتماً ابتدا صفرها و ممیزها را نادیده بگیرید و برای تکمیل کردن محاسبه در صورت لزوم صفر یا ممیز اضافه کنید. تمرین های بعدی چند کاربرد این شگرد را نشان می دهد. 

مثال ساده ی 1 : 12 × 25
قدم 1 ) ضرب کنید : 250 = 10 × 25
قدم 2 ) ضرب کنید : 50 = 2 × 25
قدم 3 ) جمع کنید : ( جواب ) 300 = 50 + 250


مثال ساده ی 2 : 12 × 33
قدم 1 ) ضرب کنید : 330 = 10 × 33
قدم 2 ) ضرب کنید : 66 = 2 × 33
قدم 3 ) جمع کنید : ( جواب ) 396 = 66 + 330

مثال فکری 1 : 0/12 × 650
قدم 1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و به " 12 × 65 " فکر کنید.
قدم 2 ) ضرب کنید : 650 = 10 × 65
قدم 3 ) ضرب کنید : 130 = 2 × 65
قدم 4 ) جمع کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 780 = 130 + 650
قدم 5 ) آ.م.ب را به کار گیرید : 0/1 × 650 برابر 65 می شود. بنابراین 0/12 × 650 کمی بیشتر از 65 می شود.
قدم 6 ) در حاصل جمع میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 78 ، به دست آید.

مثال فکری 2 : 1/2 × 1/9
قدم 1) ممیزها را نادیده بگیرید و به " 12 × 19 " فکر کنید.
قدم 2 ) ضرب کنید : 190 = 10 × 19
قدم 3) ضرب کنید : 38 = 2 × 19
قدم 4 ) جمع کنید : ( حاصل جمع میانجی ) 228 = 38 + 190
قدم 5 ) آ.م.ب را به کار گیرید : 1/2 × 2 برابر 2/4 است. بنابراین 1/2 × 1/9 کمی کوچکتر از 2/4 است.
قدم 6 ) در حاصل جمع میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 2/28 ، به دست آید.

نکته ای برای محاسبه ی سریع:

این شگرد در مقایسه با دیگر شگردها تمرکز بیشتری می خواهد ، زیرا باید دو عمل ضرب را مستقل از هم انجام دهید و بعد حاصل ضرب ها را جمع کنید. اما با تمرین می توانید این شگرد را به دانسته های خود بیفزایید.

تمرین های ساده و فکری

هنگام انجام دادن این تمرین ها وانمود کنید که مغز شما دکمه ی حافظه ی ماشین حساب است.
تمرین های فکری:
1) = 1/2 × 340
2) = 120 × 1/7
3) = 12 × 5/5
4) = 12 × 330
5) = 0/95 × 120
6) = 1500 × 0/12
7) = 3/2 × 1/2
8) = 190 × 12
9) = 0/12 × 220
10) = 120 × 0/85
تمرین های ساده:
1) = 12 × 45
2) = 12 × 18
3) = 12 × 16
4) = 12 × 75
5) = 22 × 12
6) = 14 × 12
7) = 15 × 12
8) = 55 × 12
9) = 12 × 32
10) = 12 × 21
11) = 12 × 17
12) = 12 × 35
13) = 24 × 12
14) = 85 × 12
15) = 31 × 12
16) = 23 × 12
مطلب قبلی قسمت 27: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 29: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1588 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر