در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 27: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 17: ضرب سریع در 9 ( یا 0/9 ، 90 ، 900 و جز آن )

نقشه : روز نهم را با شگردی که با عدد 9 سروکار دارد ، آغاز می کنیم. برای ضرب کردن عددی در 9 ابتدا آن را در 10 ضرب کنید. از این حاصل ضرب خود عدد را کم کنید تا جواب به دست آید. حتماً از ابتدا از صفرها و ممیزها صرف نظر کنید و در صورت لزوم ، برای تکمیل محاسبه ، صفر یا ممیز اضافه کنید. چند مثال می زنیم.

مثال ساده ی 1 : 9 × 14
قدم 1 ) ضرب کنید : 140 = 10 × 14
قدم 2 ) تفریق کنید : ( جواب ) 126 = 14 - 140


مثال ساده ی 2 : 9 × 26
قدم 1 ) ضرب کنید : 260 = 10 × 26
قدم 2 ) تفریق کنید : ( جواب ) 234 = 26 – 260 

مثال فکری 1 : 0/9 × 450
قدم 1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و به " 9 × 45 " فکر کنید.
قدم 2 ) ضرب کنید : 450 = 10 × 45
قدم 3 ) تفریق کنید : ( تفاضل میانجی ) 405 = 45 – 450
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : به علت این که 0/9 کمتر از 1 است ، جواب باید کمتر از 450 باشد. بنابراین تفاضل میانجی یعنی 405 جواب است.

مثال فکری 2 : 900 × 7/5
قدم 1 ) ممیز و صفرها را نادیده بگیرید و به 9 × 75 فکر کنید.
قدم 2 ) ضرب کنید : 75 = 10 × 75
قدم 3 ) تفریق کنید : 675 = 75 – 750 ( تفاضل میانجی )
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمین سریع می توان فهمید که جواب بین 6000 و 7000 است.
قدم 5 ) جلو تفاضل میانجی صفری قرار دهید تا جواب ، یعنی 6750 ف به دست آید.


نکته ای برای محاسبه ی سریع:

به کار بردن این شگرد از کاربرد بیشتر شگردها دشوارتر است زیرا باید تفریق ذهنی انجام دهید که به مراتب مشکل تر از جمع ذهنی است. اما با تمرین و با تکمیل کردن بخش تفریق سریع این کتاب در مقوله ضرب اعداد در 9 متبحّر می شوید.

تمرین های ساده و فکری

هنگام انجام دادن این تمرین ها باید تمرکز بیشتری داشته باشید.
تمرین های فکری:
1) = 9 × 7/8 2) = 90 × 89
3) = 0/9 × 270
4) = 900 × 0/29
5) = 3/8 × 90
6) = 95 × 9
7) = 0/47 × 900
8) = 690 × 0/09
9) = 90 × 360
10) = 900 × 0/58
تمرین های ساده:
1) = 9 × 13
2) = 9 × 24
3) = 9 × 35
4) = 9 × 17
5) = 12 × 9
6) = 25 × 9
7) = 55 × 9
8) = 15 × 9
9) = 9 × 28
10) = 9 × 67
11) = 9 × 34
12) = 9 × 16
13) = 56 × 9
14) = 18 × 9
15) = 19 × 9
16) = 23 × 9
مطلب قبلی قسمت 26: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 28: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1253 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر