در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 25: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 15: ضرب سریع در 125 ( یا 0/125 ، 1/125 ، 12/5 و جز آن ) هفته ی 2 ضرب و تقسیم

نقشه : هفته ی دوم را با روش های تقابلی بهتری شروع می کنیم. برای ضرب هر عدد در 125 ، آن عدد را بر 8 تقسیم کنید و صفرها یا ممیز لازم را اضافه کنید. با مثال های بعدی روشن می شود که این شگرد حقیقتاً چقدر عالی است.

مثال ساده ی 1 : 125 × 8
قدم 1 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 1 = 8 ÷ 8
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب در حدود 1000 است.
قدم 3 ) جلو خارج قسمت سه صفر قرار دهید تا جواب ، یعنی 1000 ، به دست آید.


مثال ساده ی 2 : 125 × 32
قدم 1 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمتی میانجی ) 4 = 8 ÷ 32
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب بین 3000 و 5000 است.
قدم 3 ) جلو خارج قسمت میانجی سه صفر قرار دهید تا جواب ، یعنی 4000 ، به دست آید. 

مثال فکری 1 : 1/25 × 120
قدم 1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و به " 125 × 12 " فکر کنید.
قدم 2 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 1/5 = 8 ÷ 12
قدم 3 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می فهمیم که جواب در وسط فاصله ی 100 تا 200 است.
قدم 4 ) از خارج قسمت میانجی ممیز را حذف می کنیم و صفری جلو آن قرار می دهیم تا جواب ، یعنی 150 ، به دست آید.
 
مثال فکری 2 : 12/5 × 7/2
قدم 1 ) ممیزها را نادیده بگیرید و مسئله را به 125 × 72 تبدیل کنید.
قدم 2 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 9 = 8 ÷ 72
قدم 3 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می فهمیم که جواب کمی کوچکتر از 100 است.
قدم 4 ) جلو خارج قسمت میانجی صفری قرار دهید تا جواب ، یعنی 90 ، به دست آید.

 

نکته ای برای محاسبه ی سریع:

به خاطر داشته باشید که بهترین تخمین سریع با گرد کردن اعداد مورد نظر حاصل می شود. مثلاً در مثال ساده ی 2 ( 125 × 32 ) مضروب را می توان به طور نقصانی به 30 گرد کرد و برای جبران این گرد کردن نقصانی مضروبٌ فیه را می توان به طور اضافی به 130 گرد کرد تا جواب تخمینی 3900 به دست آید.

 

تمرین های ساده و فکری

این تمرین ها ساده است - به شرط آن که شگرد را بدانید !
تمرین های فکری:
1) = 125 × 20
2) = 125 × 60
3) = 125 × 36
4) = 125 × 28
5) = 64 × 1/25
6) = 3/2 × 12/5
7) = 0/88 × 1/250
8) = 0/96 × 125
9) = 1/25 × 560
10) = 125 × 4/8
تمرین های ساده:
1) = 125 × 16
2) = 125 × 40
3) = 125 × 88
4) = 125 × 56
5) = 24 × 125
6) = 64 × 125
7) = 96 × 125
8) = 32 × 125
9) = 125 × 80
10) = 125 × 160
11) = 125 × 72
12) = 125 × 48
13) = 120 × 125
14) = 104 × 125
15) = 8 × 125
16) = 240 × 125
مطلب قبلی قسمت 24: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 26: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1619 رتبه بندی این مطلب:
3/0

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر