در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 18: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 9: ضرب سریع در 25 ( یا 0/25 ، 2/5 ، 250 و جز آن )

نقشه : امروز با روش تقابلی دیگری آغاز می کنیم که فراوان به کار می آید. برای ضرب کردن عددی در 25 ، عدد را بر 4 تقسیم کنید و به حاصل آن صفرها یا ممیز لازم را اضافه کنید. در پی مثال هایی آمده است تا کاربرد این شگرد بسیار مفید روشن شود.

مثال ساده ی 1 : 25 × 28
قدم 1 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 7 = 4 ÷ 28
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : جواب 25 × 28 نمی تواند به کوچکی 7 یا 70 باشد.
قدم 3 ) جلو خارج قسمت میانجی دو صفر قرار دهید تا جواب ، یعنی 700 ، به دست آید.

 

مثال ساده ی 2 : 25 × 76
قدم 1 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 19 = 4 ÷ 76
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : به نظر می رسد که جواب 25 × 76 نباید به اندازه ی 19 یا 190 کوچک باشد.
قدم 3 ) جلو خارج قسمت میانجی دو صفر قرار دهید تا جواب ، یعنی 1900 ، به دست آید.


مثال فکری 1 : 250 × 36
قدم 1 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 9 = 4 ÷ 36
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : به نظر نمی رسد که جواب 250 × 36 به کوچکی 9 ، 90 و 900 باشد.
قدم 3 ) جلو خارج قسمت میانجی سه صفر قرار دهید تا جواب ، یعنی 9000 ، به دست آید. 


مثال فکری 2 : 2/5 × 420
قدم 1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و صورت مسئله را به " 25 × 42 " تبدیل کنید.
قدم 2 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 10/5 = 4 ÷ 42
قدم 3 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب در حدود 1000 است.
قدم 4 ) از خارج قسمت میانجی ممیز را بردارید و جلو آن صفری قرار دهید تا جواب ، یعنی 1050 ، به دست آید.

 

نکته ای برای محاسبه ی سریع : به خاطر داشته باشید که قبلا پیشنهاد کردیم برای تقسیم بر 4 عدد را نصف کنید و بعد دوباره حاصل را نصف کنید.

 

تمرین های ساده و فکری

برای انجام دادن این تمرین ها می توانید شگردهای 4 و 9 را در هم ادغام کنید.
تمرین های فکری:
1) = 25 × 34
2) = 25 × 78
3) = 25 × 58
4) = 25 × 14
5) = 7/4 × 25
6) = 28 × 250
7) = 86 × 2/5
8) = 600 × 0/25
9) = 8/4 × 25
10) = 18 × 250
تمرین های ساده:
1) = 25 × 12
2) = 25 × 44
3) = 25 × 52
4) = 25 × 16
5) = 64 × 25
6) = 88 × 25
7) = 24 × 25
8) = 56 × 25
9) = 25 × 92
10) = 25 × 68
11) = 25 × 48
12) = 25 × 80
13) = 32 × 25
14) = 84 × 25
15) = 72 × 25
16) = 96 × 25
مطلب قبلی قسمت 17: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 19: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1373 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر