در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 16: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 7: مجذور کردن هر عددی که به 5 ختم می شود

نقشه : این شگرد یکی از قدیمی ترین و بهترین شگردهای این کتاب است. برای مجذور کردن عددی که به 5 ختم می شود ، ابتدا رقم دهگان را در عدد صحیح بعد از خودش ضرب کنید. در کنار این حاصل ضرب عدد 25 را قرار دهید. به خاطر سپردن عددی که قرار می دهید ( 25 ) ساده است ، زیرا   . هر چند محاسبه ای نظیر 750 × 7/5 از نظر فنی مجذور کردن نیست اما می توان آن را هم با همین روش حل کرد. این شگرد برای اعدادی با بیش از دو رقم نیز کارآیی دارد. بخوانید تا ببینید چگونه این شگرد را به کار می گیریم.

مثال ساده ی 1 : \(15^2\)
قدم 1 ) ضرب کنید : 2 = 2 × 1
قدم 2 ) 25 را قرار دهید : 225 ( جواب )

 

مثال ساده ی 2 : 652
قدم 1 ) ضرب کنید : 42 = 7 × 6
قدم 2 ) 25 را قرار دهید : 4225 ( جواب )

مثال فکری 1 : 4502
قدم 1 ) صفر را ندیده بگیرید و " مجذور 45 " را به دست آورید.
قدم 2 ) ضرب کنید : 20 = 5 × 4
قدم 3 ) 25 را قرار دهید : ( حاصل ضرب میانجی ) 2025
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : به ازای هر صفری که در ابتدا در مسئله مجذور کردن ندیده گرفته می شود باید دست آخر دو صفر قرار داد تا حاصل ضرب به دست آید.
قدم 5 ) جلو حاصل ضرب میانجی دو صفر قرار دهید تا جواب ، یعنی 202,500 ، به دست آید.

 


مثال فکری 2 : 750 × 7/5
قدم 1 ) صفر و ممیز را ندیده بگیرید و " مجذور 75 " را به دست آورید.
قدم 2 ) ضرب کنید : 56 = 8 × 7
قدم 3 ) 25 را قرار دهید : ( حاصل ضرب میانجی ) 5625
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب در حدود 5000 است. پس حاصل ضرب میانجی ، یعنی 5625 ، جواب است.

 

مثال فکری 3 : 1152
قدم 1 ) ضرب کنید : 132 = 12 × 11
قدم 2 ) 25 را قرار دهید : 13225 ( جواب )

 

تمرین های ساده و فکری

نگذارید این دو روشی که برای بیان تمرین های مجذور کردن به کار گرفته شده شما را گیج کند.
تمرین های فکری:
1) = 105 × 105
2) = 350 × 3/5
3) = 7502
4) = 85 × 0/85
5) = 6/5 × 65
6) = 15 × 150
7) =11.52
8 ) = 550 × 5/5
9) = 0/45 × 0/45
10) = 9/5 × 950
تمرین های ساده:
1) = 35 × 35
2) = 85 × 85
3) = 95 × 95
4) = 25 × 25
5) = 55 × 55
6) = 75 × 75
7) = 45 × 45
8) = 15 × 15
9) = 652
10 ) = 952
11 ) =852
12) =352
13 ) =252
14 ) =552
15 ) =752
16 ) =452

 

مطلب قبلی قسمت 15: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 17: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1487 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر