در این صفحه گروه آموزش را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین آموزش ها

RSS

آموزش

مدیر ارشد سایت

قسمت 10: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 2: ضرب و تقسیم با اعداد ممیزدار

جنگ عددی 1

نقشه : این دومین روش از دو روشی است که در بسیاری از شگردهای بعدی به کار می آید. وقتی محاسبه ای سریع را شروع می کنید ممیزها را نادیده بگیرید. مثلا 1/5×2/4 را در محاسبه باید 15 × 24 در نظر بگیریم. بعد برای تکمیل مسئله " آزمون منطقی بودن " (آ.م.ب) را به کار بگیریم. یعنی از خودتان سؤال کنید : " در کجای عدد میانجی ممیز بزنم تا پاسخی معقول به دست آید؟ " در این صورت تبدیل عدد میانجی ( 15 × 24 ) 360 به 3/6 معقول به نظر می آید. مثال های بیشتری می آوریم :

مثال 1 : 1/2×1/2
قدم 1 ) ممیزها را نادیده بگیرید و به " 12 × 12 " فکر کنید .
قدم 2 : ضرب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 144 = 12 × 12
قدم 3 : آ.م.ب را به کار ببندید. واضح است که جواب 1/2 ×½ این قدر بزرگ نمی شود. اگر مسئله را " خوب نگاه کنیم " متوجه می شویم که حتماً جواب بین 1 و 2 است.
قدم 4 : ممیزی را در حال ضرب میانجی وارد کنید تا جواب یعنی 1/44 ، را به دست آورید.


مثال 2 : 2/4 ÷48
قدم 1 ) ممیز را نادیده بگیرید و به " 24 ÷ 48 " فکر کنید.
قدم 2 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 2 = 24 ÷ 48
قدم 3 ) آ.م.ب را به کار ببندید : واضح است که جواب 2/4÷ 48 این قدر کوچک نمی شود. جلو خارج قسمت میانجی صفری قرار دهید تا جواب ، یعنی 20 ، به دست آید.

 

مثال 3 : 3/1÷930
قدم 1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و به " 31 ÷ 93 " فکر کنید.
قدم 2 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 3 = 31 ÷ 93
قدم 3 ) آ.م.ب را به کار گیرید : واضح است که جواب 3/1÷930 آن قدر کوچک نمی شود. با تخمینی سریع جواب حول و حوش 300 به دست می آید.
قدم 4 ) جلو خارج قسمت میانجی دو صفر قرار دهید تا جواب ، یعنی 300 ، به دست آید.

 


نکته ای برای محاسبه ی سریع: در مثال 3 می توان با گرد کردن مقسوم به 900 و مقسوم علیه به 3 " تخمین سریع " را انجام داد.

تمرین های مقدماتی


1) = 0/3×80
2) = 200×4/6
3) = 0/5×700
4) = 300×2/5
5) = 20× 3/9
6) = 120×1/2
7) = 0/03×1/800
8) = 30×0/31
9) = 1/2÷720
10) = 3/2÷960
11) = 0/5÷150
12) = 1/4÷5,600
13) = 0/9÷81
14) = 1/7÷510
مطلب قبلی قسمت 9: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 11: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1686 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر