در این صفحه گروه نمونه سوال را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین نمونه سوالات

RSS

نمونه سوال

مدیر ارشد سایت

نمونه سوال ریاضی 1

دهم متوسطه یا اول دبیرستان

1- چهار عدد گویا بین دو عدد 2/3 و 3/4 بیابید

2- حاصل عبارت زیر را بدون قدر مطلق بنویسید 

\(|{3(-7)(4) \over (-2)(-49)}|\)

3- عبارت زیر را به فارسی بنویسید

\(2+a^2>2a\)

4- برای عبارت زیر مثالی هندسی بیاورید

x(y+z)

5- اگر \(A=\{0,1,2,3\}\) و \(B=\{3,4,5\}\) باشد حاصل عبارت زیر را بدست آورید: 

\((A-B)\cup(B-A)\)

6- مجموعه زیر را با نوشتن عضوهایش مشخص نمایید

\(A=\{{x^2 \over 1+x^2}|x \in \mathbb Z, -2< x \le2 \}\)

7- مجموعه زیر را با نماد ریاضی بنویسید

\(A= \{2,4,8,16,...\}\)

8- حاصل عبارت زیر را به صورت عدد تواندار بنویسید

\(|{(4^6+4^6+4^6+4^6)\times 5^7 \over 20^4}|\)

9- نماد علمی عدد زیر را بنویسید

\(0.00048\times5200\times10^7\)

10- حاصل عبارت زیر را به صورت یک کسر بنویسید

\(2+{1 \over a}\)

11- حاصل عبارت زیر را بدست آورید

\((1/2xy^2)(-1/2x^2y)^2\)

12- اگر داشته باشید A=3+2xو B=x2-x+1 و C=x-2xحاصل عبارت زیر را بدست آورید

(A+B)-3C

13- حاصل عبارت زیر را به دست آورید: 

\(-5\sqrt18+3\sqrt8+3\sqrt50\)

14- حاصل عبارت های زیر را با استافده از اتحادها بدست آورید

\(a-(4x+5)(4x+3)\\ b- (1/2-x)(1/2+x)\\ c-(2x+1)^3\\ d-(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)\)

15- عبارت های زیر را تجزیه کنید

a - 4x2-x-3

b - x3-8x6

مطلب قبلی استعداد تحصیلی (Gmat)
مطلب بعدی نمونه سوال تحقیق در عملیات
چاپ
3010 رتبه بندی این مطلب:
1/8

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر