در این صفحه گروه نمونه سوال را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین نمونه سوالات

RSS

نمونه سوال

مدیر ارشد سایت

نمونه سوال چهارم دبستان

سری دوم شامل 7 سوال

1- کدام شکل مي تواند حداقل يک زاويه ي بزرگ تر از ، بقيه ي اشکال داشته باشد ؟

         الف ) مثلث        ب ) مربع        ج ) مستطيل          د )گونيا

2- در عدد « نهصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هيجده » در صورتي که جاي رقم هاي 3 و 8 را جا به جا کنيم ، اختلاف دو عدد چند مي شود ؟

الف ) 14905       ب ) 14995         ج ) 4905       د )4995

3- زهرا از کتابخانه ي مدرسه يک کتاب گرفت که 200 صفحه داشت . زهرا کتاب را در سه روز خواند .

اگر او در روز دوّم 40 صفحه و روز سوّم 2 برابر صفحات روز دوم مطالعه کرد ه باشد .

زهرا در روز اوّل چند صفحه مطالعه کرده است ؟ ( با راه حل )

الف ) 30          ب ) 50            ج ) 80           د )100

4- پاسخ صحيح را با گذاشتن علامت  ضربدر داخل مشخص کنيد.

الف)با توجه به عدد ((38765409))کدام رقم کمترين ارزش مکاني را دارد؟

9                 0                3                1

ج)در کدام يک ازشکل هاي زير زاويه وجود ندارد؟

مستطيل                دايره                  ذوزنقه              مربع

د)کدام يک از اعداد زير هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذيرند؟

245         682           325           350

5- جاهاي خالي را با کلمه ي مناسب پر کنيد.

الف)واحد اندازه گيري مايعات ...................است.

ب)اندازه ي دور هر شکل .......آن ناميده مي شود.

نيم خطي که زاويه را نصف مي کند ........................نام دارد.

د)زاويه اي که از زاويه ي راست کوچکتر باشد ،زاويه ي ....................ناميده مي شود.

6- با رقم هاي 0،9،8،2،3،بزرگترين و کوچکترين عدد 5 رقمي را بنويسيد و تفاوت آنها را به دست آوريد.

بزرگترين عدد:.........................             تفاوت دو عدد:..............

کوچکترين عدد:..........................

7- يک زاويه ي باز بکشيد و نيمساز آن را رسم کنيد.

مطلب قبلی نمونه سوال چهارم دبستان
مطلب بعدی نمونه سوال چهارم دبستان
چاپ
2214 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر