در این صفحه گروه نمونه سوال را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین نمونه سوالات

RSS

نمونه سوال

مدیر ارشد سایت

ریاضی یک

نمونه سوال

1- حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

\(|2-3(-1+2)|\)

2- حاصل عبارت زیر را بدست آورید. 

\(-5\sqrt18+3\sqrt8+\sqrt50\)

3- اگر \(A=3+2x^2\) و \(B=x^2-x+1\) و \(C=x-2x^2\) حاصل عبارت \(A+B-3C\) را بدست آورید.

4- عبارت زیر را تجزیه کنید.

 \(2x^2-5x-3\)

5- معادله زیر را حل کنید.

\({-x+1 \over 6}+{x \over 3}={x-1 \over 2}\)

6- نقاط  \( A \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}\)  و  \( A \begin{bmatrix} -4 \\ -6 \end{bmatrix}\)  و  \( C\begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix}\)  سه راس مثلث ABC هستند نشان دهید این مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین است.

7- معادله خط زیر را بنویسید

-2-1012345-2-10123456789

8- معادله خطی را بنویسید که از محل تلاقی دو خط \(2x-y=3\) و \(3x-2y=4\) گذشته و با خط \(x-3y=0\) موازی باشد.

9- مقدار عدد عبارت زیر را بدست آورید

\({2\sin^230+\cos60 \over \sin^245+\tan45}\)

10- با توجه به شکل مقابل مقادیر مجهول را بیابید. 

 

6030abcd5

 

11- جاهای خالی را با علامت greater thanیا less than پر کنید

 

الف)\(\sin70\dots\sin80\)                    ب) \(\cos25\dots\cos20\)

12- حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

\({x^2-4 \over x+2}\times{5x+10 \over 3x-6}\)

13- تقسیم زیر را انجام دهید.

\(\frac{4x^3-2x^2+5x}{x+2}\)

14- معادله زیر را به روش دلتا حل کنید

\(x^2-10x+16=0\)

15- معادله زیر را به روش مربع کامل حل کنید

\(x^2+x-2=0\)

16- اگر معادله ی \(x^2+4x-m+1=0\) ریشه مضاعف داشته باشد، مقدار m را بیابید.

17- نامعادلات زیر را حل کنید

الف) \({1-5x \over 3}-{2x+1 \over 2}< x+{1\over 6}\)

ب) \(2x(x+1)-7<2x^2+x\)

موفق و موید باشید: سید محمد آذربرا

 
مطلب قبلی نمونه سوال چهارم دبستان
مطلب بعدی ریاضی یک اول دبیرستان (دهم متوسطه)
چاپ
2920 رتبه بندی این مطلب:
4/5

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر