در این صفحه گروه نمونه سوال را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین نمونه سوالات

RSS

نمونه سوال

مدیر ارشد سایت

نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان

کار در منزل (تیزهوشان)

1- شکل روبرو مربوط به کدام گزینه است؟ 

A) 2×(3×4)

B) 2×(2×4)

C) 2×(4+2)

D) 4×(2×4)

2- در یک سالن 3 کتابخانه قرار دارد در هر کتابخانه 5 طبقه و در هر طبقه 7 کتاب وجود دارد. کدام گزینه مربوط به تعداد کتاب هاست؟

A) 5×(3+7)

B) 3×(5+7)

C) 3×(5+7)

D) 3×5 + 3×8

3- در جای خالی چه عددی باید نوشته شود؟ left parenthesis ۳۷ plus circle enclose blank end enclose right parenthesis cross times ۶ equal left parenthesis circle enclose blank end enclose cross times ۶ right parenthesis plus left parenthesis ۵ cross times ۶ right parenthesis

الف: 5 و 37   

ب: 5 و 5

ج: 37 و 37

د: 6 و 5

4- کدام جمع مربوط به این ضرب است؟ 3×4

الف: 6+6

ب: 4+4+4

ج: 3+3+3+3

د: 4+4+4+4

5- حاصل ضرب دو عدد متوالی همیشه ...

الف: فرد است

ب: زوج است

ج: گاهی فرد و گاهی زوج است

د: مشخص نیست

6- اگر دو عامل ضرب را 4 برابر کنیم چه تغییری در حاصل ضرب ایجاد می شود؟

الف: 16 برابر می شود

ب: 8 برابر می شود

ج: 4 برابر می شود

د: 2 برابر می شود

7- بدون انجام عمل ضرب بگویید کدام گزینه حاصل این ضرب می تواند باشد

الف: 873

ب: 432

ج: 756

د: 752

8- طرف دوم تساوی ....=(9×7)+(8×7) کدام عبارت است

الف: (9+7)×8

ب: (9+8)×7

ج: (8+7)×9

د: (9×8)×7

9- من چه عددی هستم، 25 تا بیشتر از 3 برابر عدد 40 هستم

الف: 65

ب: 120

ج: 123

د: 145

10- کتاب داستانی 40 صفحه دارد در شماره گذاری آن چند رقم به کار رفته است

الف: 71

ب: 80

ج: 31

د: 70

11- در شماره گذاری یک کتاب 399 صفحه ای چند رقم به کار رفته است

الف: 999

ب: 300

ج: 989

د: 1089

12- شخصی در طبقه سوم یک ساختمان 4 طبقه قرار دارد، اگر فاصله ی ارتفاع هر طبقه 3 متر باشد فاصله شخص تا زمین چند متر است؟

الف: 12 متر

ب: 9 متر

ج: 6 متر

د: 3 متر

13- آلبومی 20 صفحه دارد در هر ورق آن 40 تمبر هم اندازه چسبانده شده این آلبوم چند تمبر دارد؟

الف: 800

ب: 400

ج: 200

د: 80

14- خیاطی 5 دست کت و شلوار دوخت اگر برای هر آستین 2 دکمه و برای هر شلوار 1 دکمه مصرف کند مجموعا چند دکمه مصرف کرده است. 

الف: 20

ب: 10

ج: 11

د: 14

15- اگر برای عبارت (3×4)×2 شکل بکشیم در هر ردیف چند دسته شکل خواهیم داشت؟

الف: 2

ب: 3

ج: 4

د: 12

دانش آموزان و والدین گرامی لطفا پاسخ های خود را در بخش نظرات وارد کنید تا سایر افراد نیز از آن بهره مند شوند

مطلب قبلی درس آموزش ریاضی 1
مطلب بعدی آموزش ریاضی 2
چاپ
4004 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر