در این صفحه گروه نمونه سوال را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین نمونه سوالات

RSS

نمونه سوال

مدیر ارشد سایت

حساب دیفرانسیل و انتگرال 2

دوره پیش دانشگاهی

در چه نقاطی ازمنحنی به معادله \(y^2+x^2+2x-4y=4\) مماس موازی محور x هاست.

 1. معادله خط قائم بر منحنی تابع \(y=f(x)\) در نقطه ای به طول x=4 واقع بر آن هرگاه \(f^{-1}(x)=x^3+3x\) باشد را به دست آورید.
 2. متحرکی روی منحنی \(xy^2-y\sqrt x=2\) درحال حرکت است وقتی که متحرک در نقطه \(M(4,1)\) قرار می گیرد مولفه طول سرعت آن \(2 \ cm/s\) کاهش می یابد، موله عرض سرعت آن چه تغییری می کند.
 3. نقطه بحرانی را تعریف کرده و سپس نقاط بحرانی تابع \(y=x-[x]\) را به دست آورید.
 4. ثابت کنید که معادله ی \(x^5+x^3+x-7=0\) در \(\mathbb{R}\) دقیقا دارای یک ریشه است.
 5. (قضیه) ثابت کنید که هرگاه تابع f روی بازه ی باز \(I\) دارای مشتق مثبت باشد آنگاه f روی \(I\) صعودی اکید است.
 6. منحنی نمایش و جدول تغییرات تابع \(y=\frac{1}{sinx}\) را در بازه \([0,2\pi]\) تنظیم کرده و نمودار آن را رسم کنید.
 7. مقدار تقریبی \(\sqrt[4] 624 \) را با استفاده از دیفرانسیل به دست آورید.
 8. برای به دست آوردن ریشه های معادله ی \(x^2-3x+1=0\) به روش نیوتن با تقریب اولیه \(x_1=1\) مقدار \(x_3\) را به دست آورید.
 9. تقریب اضافی و نقصانی تابع \(f(x)=\sin x\) را در بازه \([0,\pi]\) برای n=4 به دست آورید. 
 10. حاصل حد زیر را به دست آورید. 
  \(\lim_{x \to 0}\frac{\int _0^x \tan 2t \ dt}{x^2}\)
 11. حاصل هر یک از انتگرال های زیر را به دست آورید.
  \(1- \int_1^3 x^3[x]dx\\ 2- \int(\sqrt[3]x^2+\frac{1}{x^4+5})dx\\ 3- \int x^{-2}\cos\frac{1}{x}dx\)
 12.  
مطلب قبلی ماراتون مشتق
مطلب بعدی نمونه سوالات حل شده امتحانی ریاضیات 2
چاپ
3190 رتبه بندی این مطلب:
3/0

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر