گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت
/ دسته ها: کتابخانه ریاضی

توپولوژی، نخستین درس

Topology A First Course

توپولوژی مانکرز یکی از منابع اصلی توپولوژی در دانشگاه های ایران می باشد. این کتاب مفید در 14 بخش به تمام ریاضیدانان تقدیم می گردد


Chapter 1 Set Theory and Logic

Chapter 2 Topological Spaces and Continuous Functions

Chapter 3 Connectedness and Compactnes

Chapter 4 Countability and Separation Axioms

Chapter 5 The Tychonoff Theorem

Chapter 6 Metrization Theorems and Paracompactnes

Chapter 7 Complete Metric Spaces and Function Spaces

Chapter 8 Baire Spaces and Dimension Theory

Chapter 9 The Fundamental Group

Chapter 10 Separation Theorems in the Plane

Chapter 11 The Seifert-van Kampen Theorem

Chapter 12 Classification of surfaces

Chapter 13 Classification of Covering Spaces

Chapter 14 Applications to Group Theory

مطلب قبلی آشنایی با هندسه نا اقلیدسی
مطلب بعدی مطالبی از هندسه منیفلدها
چاپ
1021 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
نوعکتاب
مقطعکارشناسی
گرایشمحض
زبانانگلیسی
نوع کاربرددرسی - دانشگاه
نویسندهJames Munkres
نوع فایل
  • Pdf
صفحه 547

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر