گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

Regularity of (0,1,... r-2,r) and (0,1,...,r-2,r) Interpolations on Some Sets of the Unit Circle
مدیر ارشد سایت

Regularity of (0,1,... r-2,r) and (0,1,...,r-2,r) Interpolations on Some Sets of the Unit Circle

The purpose of thes paper is to show regularity of (0,1,... r-2,r) and (0,1,... r-2,r)* interpolations on the sets obtained by projecting vertically the zeros of 

\((1-x^2)P_n^{(\alpha , \beta)} \ \ \ \ \ \ (-1<\alpha , \beta <= \frac {1}{2})\\ (1-x)P_n^{(\alpha , \beta)} \ \ \ \ \ \ (-1<\alpha<= \frac {1}{2} ,-1< \beta <= \frac {1}{2})\)

and

\((1+x)P_n^{(\alpha , \beta)} \ \ \ \ \ \ (-1<\alpha<=\frac {1}{2} , -1 <\beta <= \frac {1}{2})\\ \)

 respectively onto the unit circle, where \(P_n^{ ({\alpha , \beta})}(x)\) stand for the nth Jacobi polynomial. 

مطلب قبلی هم ارزی بین T-ثبات ها
مطلب بعدی ریاضیات مهندسی
چاپ
2953 رتبه بندی این مطلب:
5/0
نوعمقاله
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشآنالیز ریاضی
زبانانگلیسی
نوع کاربردغیردرسی
نویسندهSherman D. Riemenschueder
سال انتشار1994
نوع فایل
  • Pdf
صفحه 6
 

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر