گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 5: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

پیش آزمون

پیش آزمون
چند محاسبه را می توانید در مدت دو دقیقه انجام دهید ؟
همه ی محاسبه های را تا حد ممکن سریع انجام دهید و از ماشین حساب استفاده نکنید. دو دقیقه فرصت دارید. و مسئله ها را با هر ترتیب که بخواهید می توانید حل کنید. زمانی که وقتتان تمام شد بر روی مشاهده جواب ها کلیک کرده و جواب مسئله های تان را مقایسه کنید (فعلا به جواب ها نگاه نکنید ! ) پس از آن که موفق شدید 60 روش محاسبه ی سریع مطرح شده در این کتاب را بیاموزید این مسئله ها را دوباره حل کنید.


1) 99 × 85 =
2 ) 700 ÷ 25 =
3 ) 3/5 × 110 =
4 ) 4600 ÷ 50 =
5 ) 1/9 × 210 =
6 ) 425 - 387 =
7 ) 31 × 31 =
8 ) 7 + 24 + 343 + 50 =
9 ) 22 × 18 =
10 ) 31/5 ÷ 3/5 =
11 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 =
12 ) 120 ÷ 1/5 =
13 ) 65 × 65 =
14 ) 74 × 101 =
15 ) 163 - 128 =
16 ) 109 × 104 =

 


مشاهده نتایج

1) 99 × 85 = 8415
2 ) 700 ÷ 25 = 28
3 ) 3/5 × 110 = 385
4 ) 4600 ÷ 50 = 92
5 ) 1/9 × 210 = 399
6 ) 425 - 387 = 38
7 ) 31 × 31 = 961
8 ) 7 + 24 + 343 + 50 = 424
9 ) 22 × 18 = 396
10 ) 31/5 ÷ 3/5 =9 
11 ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55
12 ) 120 ÷ 1/5 = 80
13 ) 65 × 65 = 4225
14 ) 74 × 101 = 7474
15 ) 163 - 128 = 35
16 ) 109 × 104 = 11336

 


معمولاً شاگردان من در مدت دو دقیقه فقط چند تا از این مسئله ها را صحیح حل می کنند. با توجه به این که بیشتر افراد این محاسبه ها را به روش متداول انجام می دهند حل کردن تعدادی از آن ها در مدت دو دقیقه چندان بد نیست. اما زمانی که این برنامه ی 30 روزه را تمام کنید باید بتوانید تمام یا بیشتر آن ها را در کمتر از دو دقیقه حل کنید ، زیرا برای هر یک از مسائل حداقل یک شگرد ریاضی محاسبه ی سریع وجود دارد. در پایان کار شما قادرید سریعاً شگرد ریاضی مورد نظر را تشخیص و محاسبه را سریعتر از آن چه فکر می کردید ، انجام دهید.


این سری های آموزشی با تلاش کاربر گرامی sajadhoosein در بخش ریاضی انجمن پی سی فروم تهیه گردیده است بدین وسیله از ایشان تقدیر و تشکر می کنیم

مطلب قبلی لاپلاس
مطلب بعدی قسمت 6: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
2040 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر