گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 42: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 31: تفریق سریع با تغییر دادن

نقشه : مبارک باشد ! به وسط برنامه ی محاسبه ی سریع رسیده اید. به کارتان ادامه دهید. نظریه ای که در پس شگرد امروز است این است که کردن مضرب های ده ساده تر از غیرمضرب هاست. به علاوه اگر مفروق منه و مفروق به یک اندازه و در یک جهت تغییر کند. جواب عمل تفریق تغییر نمی کند. مثلاً جواب 8 - 25 همان جواب 10 - 27 است. دقت کنید که برای آن که محاسبه کمی ساده تر شود هم به مفروق منه و هم به مفروق 2 تا اضافه شده است. وقتی مفروق ( عددی که باید از مفروق منه کم شود ) کمی کمتر از مضربی از ده است ، مثلا 56 ، بهتر است عددی را به آن اضافه کنید تا مضربی از ده ، یا در این مورد برابر 60 ، شود. اما اگر مفروق کمی بیشتر از 10 است ، مثل 31 ، بهتر است از آن کم کنید تا مضربی از ده ، یا در این مورد برابر 30 ، شود. چند دقیقه بعد می بینید که این شگرد آن قدر که به نظر می رسد مشکل نیست. 

مثال ساده ی 1 : 59 - 86
قدم 1) به هر دو عدد یکی اضافه کنید تا ببینید که " ( جواب ) 27 = 60 – 87 "


مثال ساده ی 2 : 28 - 44
قدم 1 ) به هر دو عدد 2 تا اضافه کنید تا ببینید که " ( جواب ) 16 = 30 – 46 "

مثال فکری 1 : 32 – 61
قدم 1 ) از هر دو عدد 2 تا کم کنید تا ببیند که " ( جواب ) 29 = 30 - 59 "


مثال فکری 2 : 51 - 90
قدم 1) از هر دو عدد یکی کم کنید تا ببینید که " ( جواب ) 39 = 50 - 89 "

مثال فکری 3 : 485 - 630
قدم 1 ) به هر عدد 15 تا اضافه کنید تا ببینید که " ( جواب ) 145 = 500 - 645 "


نکته ای برای محاسبه ی سریع:

در هنگام استفاده از این شگرد خلاقیت خود را به کار گیرید. مثلاً چطور می توانید 775 - 2200 را انجام دهید؟ درست حدس زده اید. به هر عدد 225 تا اضافه کنید تا مسئله به صورت ساده تر 1000 - 2425 درآید که برابر است با 1425 .

مطلب قبلی قسمت 41: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 43: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1644 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر