گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 41: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 30: تفریق سریع به کمک جمع - گونه ای دیگر

نقشه : واضح است که ، هر جا ممکن است ، باید تفریق را به کمک جمع انجام دهید. وقتی مفروق و مفروق منه در دو طرف 100 ، 200 یا نظیر آن قرار دارند فاصله ی هر عدد را از مضرب صد به دست آورید و دو عدد حاصل را با هم جمع کنید تا جواب به دست آید. مثال های بعدی این روش بسیار مفید را روشن می کند. 

مثال ساده ی 1 : 98 - 143
قدم 1 ) می بینید که " 143 ، 43 تا بیشتر از 100 است و 98 ، 2 تا کمتر از صد است " .
قدم 2 ) جمع کنید : ( جواب ) 45 = 2 + 43


مثال ساده ی 2 : 87 - 155
قدم 1 ) می بینید که " 155 ، 55 تا از 100 بیشتر است و 87 ، 13 تا از 100 کمتر است" .
قدم 2 ) جمع کنید : ( جواب ) 68 = 13 + 55 

مثال فکری 1 : 189 - 245
قدم 1 ) می بینید که " 245 ، 45 تا بیشتر از 200 است و 189 ، 11 تا کمتر از 200 است. "
قدم 2 ) جمع کنید : ( جواب ) 56 = 11 + 45
مثال فکری 2 : 979 - 1038
قدم 1) می بینید که " 1038 ، 38 تا بیشتر از 1000 است و 979 ، به اندازه ی 21 کمتر از 1000 است."
قدم 2 ) جمع کنید : ( جواب ) 59 = 21 + 38
نکته ای برای محاسبه ی سریع:

این شگرد در مواقعی که اعداد در دو طرف مضرب های مختلفی از 100 قرار دارند نیز کارساز است. مثلاً اگر در مثال فکری 1 از شما خواسته شده بود که 189 را از 345 کم کنید. محاسبه ی آن فقط چند ثانیه وقت شما را می گرفت. ( کافی بود : 145 + 11 ) .

مطلب قبلی قسمت 40: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 42: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1689 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر