گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 39: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

آزمون سریع هفته ی 2

با این آزمون کوتاه ببینیم چند شگرد از هفته ی دوم را به خاطر می آورید و به کار می بندید. محدودیت زمانی ندارید اما سعی کنید محاسبه ها را تا حد ممکن سریع انجام دهید. قبل از شروع محاسبه ها خوب نگاه کنید شگردی را که می توان به کار گرفت تعیین کنید. وقتی جواب تمرین ها را می بینید متوجه می شوید که کدام شگرد مورد نظر بوده است.

مسئله های ساده
1) = 9 × 26
2) = 63 × 67
3) = 18 × 3/5
4) = 7 × 18
5) = 56 × 125
6) = 

7) = 65 × 12
8) = 21 × 29
9) 5/5 ÷ 44
10) = 48 × 52
11) = 31 × 31
12) = 15 % × 36
13) = 125 ÷ 7000
14) = 58 × 58
15) = 108 × 103 

مسئله های فکری 

1) = 1/2 × 180
2) = 12/5 ÷ 300
3) = 610 × 6/1
4) = 7/2 × 7/8
5) = 1/9 × 23
6) = 45 ÷ 1800
7) = 640 × 1/25
8) = 104 × 118
9) = 57 × 5/7
10) = 150 × 64
11) = 1/6 × 70
12) = 0/9 × 360
13) = 160 × 4/5

مطلب قبلی قسمت 38: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 40: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1753 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر