گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 15: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 6: تقسیم سریع بر 5 ( یا 0/5 ، 50 ، 500 و نظیر آن )

نقشه : متقابل ها همان قدر که در ضرب کارسازند در تقسیم نیز کارسازند. برای تقسیم کردن عددی بر 5 ، عدد را در 2 ضرب کنید و ممیز یا صفرهای لازم را اضافه کنید. در این شیوه همان روش آموخته شده در شگرد 5 پی گرفته می شو و این روش در سایر روش های ضرب و تقسیم نیز به کار می رود ، یعنی ابتدا عمل ( ضرب یا تقسیم ) را انجام می دهید ، بعد فکر می کنید ( آزمون منطقی بودن را به کار می گیرید ) و دست آخر ، در صورت نیاز ، تصحیح می کنید ( ممیز یا صفر اضافه می کنید ) از این که در مثال های زیر این روش به این سادگی به کار می رود ، تعجب خواهید کرد.

مثال ساده ی 1 : 5 ÷ 38
قدم 1 ) ضرب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 76 = 2 × 38
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : مسلماً جواب 5 ÷ 38 آن قدر بزرگ نمی شود. با تخمینی سریع می فهمیم جواب بین 7 و 8 است.
قدم 3 ) در حاصل ضرب میانجی ممیزی وارد کنید تا جواب ، یعنی 7/6 به دست آید.

مثال ساده ی 2 : 5 ÷ 85
قدم 1 ) ضرب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 170 = 2 × 85
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : مسلماً جواب 5 ÷ 85 آن قدر بزرگ نمی شود.
قدم 3 ) در حاصل ضرب میانجی ممیز وارد کنید تا جواب ، یعنی 17/0 ( یا همان 17 ) ، به دست آید.


مثال فکری 1 : 50 ÷ 245
قدم 1 ) ضرب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 490 = 2 × 245
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : مسلماً جواب 50 ÷ 245 این قدر بزرگ نمی شود. با تخمین سریع می توان فهمید که جواب کمی کمتر از 5 است.
قدم 3 ) در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 4/90 ( یا همان 4/9 ) به دست آید.

 

مثال فکری 2 : 5÷44/4
قدم 1 ) با نادیده گرفتن ممیز صورت مسئله را به 5 ÷ 444 تبدیل کنید.
قدم 2 ) ضرب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 888 = 2 × 444
قدم 3 ) آ.م.ب را به کار گیرید : واضح است که جواب 5÷44/4 این قدر بزرگ نمی شود. با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب کمی کمتر از 9 است.
قدم 4 ) در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ف یعنی 8/88 ، به دست آید.


نکته ای برای محاسبه ی سریع: در هنگام به کارگیری آزمون منطقی بودن در مسائل تقسیم ، سعی کنید از معکوس مستقیم ، یعنی ضرب ، استفاده کنید. مثلاً در مثال فکری شماره ی 1 فوق از خودتان سؤال کنید " 50 برابر چه عددی 245 می شود ؟ " با یک لحظه فکر کردن به جواب ، یعنی به عددی کمتر از 5 ، می رسید.

 

تمرین های ساده و فکری

با تمرین های زیر چه می کنید؟ حتما تقسیم را انجام داده و موفق می شوید.
تمرین های فکری:
1) = 50 ÷ 230
2) = 5÷18/5
3) = 500÷8/300
4) = 5÷33/3
5) = 50 ÷ 190
6) = 5÷4/2
7) = 0/5÷43/5
8) = 50 ÷ 920
9) = 500 ÷ 610
10) = 5÷4/6
تمرین های ساده:
1) = 5 ÷ 27
2) = 5 ÷ 53
3 ) = 5 ÷ 72
4) = 5 ÷ 67
5) = 5 ÷ 118
6) = 5 ÷ 95
7) = 5 ÷ 41
8) = 5 ÷ 49
9) = 5 ÷ 122
10) = 5 ÷ 14
11) = 5 ÷ 76
12) = 5 ÷ 81
13) = 5 ÷ 33
14) = 5 ÷ 58
15) = 5 ÷ 98
16) = 5 ÷ 64

 

مطلب قبلی قسمت 14: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 16: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1222 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر