گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 13: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 4: تقسیم سریع بر 4 ( یا 0/4 ، 40 ، 400 و نظیر آن )

نقشه : این شگرد هم بسیار ساده و روشن است اما بسیاری از افراد از آن استفاده نمی کنند. برای تقسیم عددی بر 4 ، عدد را نصف کنید و بعد باز حاصل را نصف کنید. به چند مثال نگاه کنید .

مثال ساده ی 1 : 4 ÷ 84
قدم 1 ) 84 را نصف کنید : 42 = 2 ÷ 84
قدم 2) 42 را نصف کنید : (جواب) 21 = 2 ÷ 42

مثال ساده ی 2 : 4 ÷ 76
قدم 1 ) 76 را نصف کنید : 38 = 2 ÷ 76
قدم 2 ) 38 را نصف کنید : (جواب) 19 = 2 ÷ 38

مثال فکری 1: 40 ÷ 620
قدم 1) صفرها را نادیده بگیرید و به " 4 ÷ 62 " فکر کنید.
قدم 2) 62 را نصف کنید : 31 = 2 ÷ 62
قدم 3 ) 31 را نصف کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 15/5 = 2 ÷ 31
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : هنگام تقسیم از مقسوم و مقسوم عیله به یک اندازه صفر حذف کرده اید. بنابراین 4 ÷ 62 = 40 ÷ 620 ، تخمینی سریع نشان می دهد که خارج قسمت میانجی ، یعنی 15/5 ، جواب است.

مثال فکری 2: 4÷9/2
قدم 1 ) با نادیده گرفتن ممیز صورت مسئله را به 4 ÷ 92 تبدیل کنید.
قدم 2 ) 92 را نصف کنید : 46 = 2 ÷ 92
قدم 3 ) 46 را نصف کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 23 = 2 ÷ 46
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می فهمیم جواب بین 2 و 3 است.
قدم 5 ) در خارج قسمت میانجی ، 23 ، ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 2/3 ، به دست آید.

 در بعضی مواقع حقیقتا ً لازم نیست که در هنگام شروع محاسبه صفرها را نادیده بگیرید. مثلاً 140 را می توان بسیار سریع و راحت و تنها با عملی ذهنی ، بر 4 ، " 140 و 70 و 35 " تقسیم کرد. نکته ی آخر - چگونه می توان عددی را سریعاً به 8 تقسیم کرد ؟ درست است ، کافی است عدد را سه بار نصف کنید ! 

 

تمرین های ساده و فکری

تمرین های فکری:
1) = 40 ÷ 440
2) = 400÷3.600
3) = 4 ÷ 112
4) = 4 ÷ 94
5) = 40 ÷ 540
6) = 0/4÷17/6
7) = 4÷14/4
8) = 4 ÷ 232
9) = 4 ÷ 81
10) = 400 ÷ 980
تمرین های ساده:
این تمرین ها را با نصف کردن انجام دهید:
1) = 4 ÷ 48
2) = 4 ÷ 68
3) = 4 ÷ 108
4) = 4 ÷ 132
5) = 4 ÷ 260
6) = 4 ÷ 96
7) = 4 ÷ 56
8) = 4 ÷ 88
9) = 4 ÷ 140
10) = 4 ÷ 220
11) = 4 ÷ 64
12) = 4 ÷ 72
13) = 4 ÷ 380
14) = 4 ÷ 340
15) = 4 ÷ 420
16) = 4 ÷ 52

 

مطلب قبلی قسمت 12: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 14: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1173 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر